Các nhà bán lẻ có thể lấy thương hiệu hoặc đóng gói lại sản phẩm của tôi không?

Chúng tôi hiểu rằng nhiều nhà bán lẻ của chúng tôi là những cửa hàng nhỏ và đang nỗ lực để thương hiệu của họ xuất hiện trên sản phẩm của họ tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Do đó, chúng tôi yêu cầu rằng bất kỳ thay đổi nào đối với nhãn hoặc bao bì của sản phẩm phải được thương hiệu (các nhà sản xuất) cho phép bằng văn bản.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi đến email: lienhe@daisantiles.com