Chi phí vận chuyển được ước tính như thế nào khi thanh toán?

Khi kiểm tra đơn đặt hàng của bạn từ một nhà sản xuất, bạn sẽ thấy chi phí vận chuyển ước tính có trong Tóm tắt đơn hàng. Số tiền này không xác định chi phí vận chuyển thực tế mà bạn sẽ phải trả, nhưng là ước tính dự đoán do hệ thống của chúng tôi tính toán dựa trên các yếu tố động khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Trọng lượng và kích thước sản phẩm
 • Tổng chi phí vận chuyển trước đây của nhà sản xuất
 • Địa chỉ giao hàng của bạn
 • Các tùy chọn chuyển phát nhanh có sẵn để gửi đơn đặt hàng từ vị trí của nhà sản xuất cho bạn

Chi phí vận chuyển thực tế mà bạn sẽ phải trả được áp dụng sau khi nhà sản xuất giao hàng cho bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn đủ điều kiện để được giao hàng miễn phí, ước tính chi phí vận chuyển sẽ không được cung cấp và thay vào đó, "giao hàng miễn phí" sẽ được liệt kê trong Tóm tắt đơn hàng .

Nếu chi phí vận chuyển ước tính cao hơn tôi dự kiến ​​thì sao?

Các nhà sản xuất kiểm soát cách họ chọn để vận chuyển đơn đặt hàng của mình. Nếu bạn thấy chi phí vận chuyển ước tính khi thanh toán cao hơn dự kiến ​​liên quan đến nội dung đơn đặt hàng của mình, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất thông qua Daisantiles và hỏi về các yếu tố sau:

 • Phương thức vận chuyển và tốc độ
  • Các lô hàng chuyển phát nhanh bằng đường hàng không sẽ có chi phí vận chuyển cao hơn so với các lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ. Nếu linh hoạt với ngày giao hàng, bạn có thể yêu cầu nhà sản xuất chọn phương thức vận chuyển chậm hơn và ít tốn kém hơn.
 • Đơn đặt hàng được vận chuyển từ đâu
 • Trọng lượng sản phẩm/ đơn hàng và đóng gói
 • Lịch sử chi phí vận chuyển cho các nhà bán lẻ trong khu vực của bạn
  • Nhà sản xuất sẽ có thể xác nhận liệu họ có dự kiến ​​chi phí vận chuyển cho đơn đặt hàng của bạn thấp hơn số tiền ước tính mà bạn thấy khi thanh toán hay không.

Nếu tôi đã đặt hàng từ nhà sản xuất này trước đây, liệu tôi có thể kỳ vọng chi phí vận chuyển thực tế sẽ không thay đổi không?

Nếu đang đặt hàng lại từ một nhà sản xuất, bạn có thể tham khảo hóa đơn đặt hàng trước đây của mình để biết chi phí vận chuyển thực tế đã tính, chi phí này sẽ được áp dụng sau khi nhà sản xuất đó giao hàng cho đơn đặt hàng. Mặc dù chi phí vận chuyển trong quá khứ không trực tiếp xác định chi phí vận chuyển cho đơn đặt hàng mới của bạn, hóa đơn trong quá khứ có thể dùng làm cơ sở so sánh cho chi phí vận chuyển của đơn đặt hàng trong tương lai.

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp để hỏi xem họ có thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cách họ vận chuyển đơn đặt hàng kể từ lần đặt hàng cuối cùng của bạn với họ hay không.