Chính sách đánh giá thương hiệu

Theo chính sách của chúng tôi, đánh giá về các nhà sản xuất (nhà cung cấp) được đăng lên Daisantiles không được:

  • Chứa quảng cáo hoặc thư rác
  • Bao gồm nội dung không rõ ràng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử
  • Bị ảnh hưởng thông qua ép buộc
  • Chứa phản hồi không dành riêng cho nhà sản xuất hoặc trong tầm kiểm soát của họ trên Daisantiles (ví dụ: đánh giá về nền tảng Daisantiles hoặc hãng vận chuyển)
  • Tiết lộ thông tin cá nhân của một nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ
  • Làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống đánh giá của Daisantiles, bao gồm cả việc sử dụng các đánh giá không phù hợp
  • Thổi phồng điểm đánh giá của một thương hiệu:
  • Có một người bạn hoặc một thành viên gia đình để lại đánh giá tích cực thiên vị, không trung thực
  • Bồi thường cho bên thứ ba để lại đánh giá tích cực thiên vị, không trung thực