Chỉnh sửa thời gian giao hàng & Đặt hàng tối thiểu

Bạn có thể thay đổi thời gian giao hàng và số lượng đặt hàng tối thiểu từ tab Thị trường trong Cài đặt cửa hàng .

Để cập nhật thời gian giao hàng của bạn, hãy cuộn xuống phần "Thời gian giao hàng tại cửa hàng" và chọn khung thời gian bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Xin lưu ý rằng thời gian giao hàng của bạn được tính theo ngày dương lịch.

Để cập nhật đơn đặt hàng đầu tiên của bạn và đặt lại số tiền tối thiểu, hãy đi tới phần "Cài đặt cửa hàng" và nhập số tiền tối thiểu bạn muốn cho mỗi đơn hàng. Xin lưu ý rằng mức tối thiểu đặt hàng lại của bạn không thể cao hơn mức tối thiểu đặt hàng đầu tiên của bạn.

Bạn cũng có thể chọn nếu bạn muốn nhận đơn đặt hàng theo lịch trình, thêm chi phí xử lý & đóng gói cho lô hàng của mình hoặc hiển thị trang thương hiệu của bạn cho các nhà bán lẻ trực tuyến và người bán trên mạng xã hội để mua sắm.

Đảm bảo nhấp vào nút "Lưu" để lưu các thay đổi được thực hiện trên trang này.