Đặt lại mật khẩu của tôi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà sản xuất của bạn vào Daisantiles

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B trong mục Website