Điều gì xảy ra khi tôi được chấp nhận trở thành nhà cung cấp của Daisantiles?

Chúng tôi rất vui khi bạn là một nhà sản xuất trên Daisantiles! Khi bạn đã được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email có liên kết đến biểu mẫu giới thiệu.

Để biết chi tiết đầy đủ về những gì cần thiết cho biểu mẫu giới thiệu, bao gồm thông tin cơ bản và thông tin sản phẩm, vui lòng xem lại Hoàn thành cửa hàng của tôi trên Daisantiles.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu giới thiệu (khoảng 15 phút để hoàn thành), bạn sẽ được đưa đến cổng thông tin thương hiệu để thêm danh mục sản phẩm của mình. Tùy thuộc vào cách bạn chọn thêm sản phẩm, bạn có thể mong đợi cửa hàng của mình hoàn tất sau 1 - 10 ngày. Có các tùy chọn tự phục vụ để thêm sản phẩm, cho phép bạn tự do thêm sản phẩm và kích hoạt cửa hàng của mình vào thời gian của riêng bạn.

Nếu không, bạn có thể yêu cầu nhóm của chúng tôi xây dựng cửa hàng cho bạn. Nếu bạn chọn nhận trợ giúp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email kích hoạt trực tiếp từ nhóm của chúng tôi sau khi cửa hàng của bạn hoàn tất. Bạn sẽ tự động được kích hoạt 4 ngày sau khi email này được gửi, vì vậy hãy nhớ xem lại trang của bạn và liên hệ với bất kỳ mối quan ngại nào trong khung thời gian này. Tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của danh mục của bạn, quá trình này có thể mất từ ​​7 - 10 ngày làm việc.

Nếu sau 7 - 10 ngày làm việc, bạn chưa nhận được email kích hoạt thì bạn có thể yêu cầu cập nhật trạng thái tài khoản của mình tại đây: Trạng thái tài khoản. Vui lòng chờ 2 - 5 ngày làm việc để nhận phản hồi về trạng thái tài khoản của bạn.