Điều gì xảy ra khi tôi gửi yêu cầu trở thành nhà bán trên Daisantiles?

Cảm ơn bạn đã đăng ký làm nhà cung cấp của Daisantiles! Đội ngũ của chúng tôi xem xét kĩ từng đơn đăng ký bán buôn được gửi theo thứ tự nhận được.

Ngay sau khi họ có thời gian để xem xét đơn đăng ký của bạn một cách chính xác, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi về trạng thái của bạn và các bước tiếp theo. Quá trình này mất 2 - 3 ngày làm việc.

Nếu bạn chưa nhận được phản hồi, vui lòng yêu cầu cập nhật trạng thái ứng dụng của bạn.

Xin lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận một số thương hiệu hạn chế tại thời điểm này.