Hoàn thiện cửa hàng của tôi trên Daisantiles

Bài viết này đề cập đến một số cách thực hiện và mẹo cụ thể để hoàn tất quy trình giới thiệu cho cửa hàng của bạn.

Tạo tài khoản của bạn

 • Thêm email đăng nhập, mật khẩu và số điện thoại hợp lệ.

 • Mỗi tài khoản cần một email đăng nhập duy nhất. Nếu hiện có tài khoản nhà bán lẻ, bạn sẽ cần sử dụng một email khác để tạo tài khoản nhà sản xuất.

 • Email bạn chọn sẽ được sử dụng để truy cập vào tài khoản của bạn, không phải để liên lạc (trừ trường hợp bạn mất mật khẩu).

 • Bạn cũng phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Thêm chi tiết doanh nghiệp của bạn

 • Thông tin chung về thương hiệu của bạn, chẳng hạn như thông tin liên hệ và phương tiện truyền thông xã hội của bạn.

 • Chi tiết về thương hiệu, sản phẩm và địa điểm giao hàng.

 • Chi tiết doanh nghiệp bán buôn của bạn, bao gồm việc cung cấp sản phẩm và các cửa hàng bán lẻ bán sản phẩm của bạn.

 • Cung cấp thời gian giao hàng và mức tối thiểu đặt hàng của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Chỉnh sửa thời gian giao hàng & số lượng đặt hàng tối thiểu.

Thiết lập trang cửa hàng của bạn

Tải lên hình ảnh cửa hàng

 • Hình ảnh nổi bật giới thiệu thương hiệu của bạn trên thị trường và trong email tiếp thị, hãy tuân theo các nguyên tắc về Hình ảnh nổi bật của chúng tôi.

 • Hình ảnh hồ sơ đại diện cho bạn hoặc thương hiệu của bạn - hình ảnh này sẽ được sử dụng làm hình ảnh của bạn khi nhắn tin với các nhà bán lẻ, cũng như trên trang cửa hàng của bạn. Kích thước ảnh lý tưởng: 1080 x 1080 pixel.

 • Ảnh bìa xuất hiện trên trang cửa hàng của bạn, hãy tuân theo các nguyên tắc về ảnh bìa của chúng tôi.

Giới thiệu bản thân

 • Chia sẻ câu chuyện thương hiệu của bạn để thêm dấu ấn cá nhân vào cửa hàng của bạn.

Thêm giá trị thương hiệu của bạn

 • Cung cấp các giá trị thương hiệu của bạn để chia sẻ với cộng đồng Daisantiles.

Thêm danh mục của bạn

Để bắt đầu, hãy nhấp vào Thêm danh mục sản phẩm của bạn trên thanh công cụ Hỗ trợ cửa hàng ở bên phải cổng thông tin thương hiệu của bạn. Điều quan trọng là gửi toàn bộ danh mục của bạn vì bạn sẽ được giới thiệu trong danh mục Hàng mới của chúng tôi trong hai tuần đầu tiên của bạn - càng nhiều sản phẩm được thêm vào đồng nghĩa với khả năng hiển thị nhiều hơn đối với khách hàng tiềm năng.

Nếu bạn có một trang web bán buôn, vui lòng tạo tài khoản quản trị viên cho chúng tôi và chia sẻ thông tin đăng nhập trong hướng dẫn đặc biệt của bạn.

Xin lưu ý, là một phần trong thỏa thuận thương hiệu của bạn với chúng tôi, bạn đồng ý giữ giá nhất quán trên tất cả các kênh bán buôn của mình.

Cho mọi người biết bạn đang ở trên Daisantiles