Hướng dẫn câu chuyện thương hiệu

Câu chuyện thương hiệu của bạn là nơi để bạn chia sẻ thêm về bạn và thương hiệu của bạn với khách hàng. Trên trang cửa hàng của bạn, câu chuyện thương hiệu của bạn bao gồm:

  • Vị trí, năm thành lập, thông tin truyền thông xã hội và giá trị thương hiệu của bạn
  • Câu chuyện cá nhân về thương hiệu của bạn và thông điệp bạn muốn chia sẻ với các nhà bán lẻ
  • Ấn phẩm bạn đã được giới thiệu trong (tùy chọn)
  • 1 - 2 hình ảnh bổ sung thể hiện cách sản phẩm của bạn được sản xuất (không bắt buộc)
  • Một video YouTube hoặc Vimeo được nhúng (tùy chọn)

Chọn hình ảnh cho câu chuyện thương hiệu của bạn

Xin lưu ý rằng bạn có thể làm nổi bật 1 hình ảnh hình chữ nhật (tối thiểu 790x390 pixel) hoặc 2 hình ảnh hình vuông (tối thiểu 390x390 pixel) trong không gian này. Nếu ảnh của bạn chưa được cắt thích hợp, chúng sẽ được cắt tự động.

Bạn muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật câu chuyện thương hiệu của mình?

Để chỉnh sửa câu chuyện thương hiệu của bạn, hãy truy cập cổng thông tin của bạn và đi tới Thị trường > Hồ sơ cửa hàng.