Khi cửa hàng của một nhà sản xuất ở trạng thái “Tạm dừng” có nghĩa là gì?

Trong giỏ hàng của bạn, bạn có thể thấy nhãn hiệu “Đang tạm dừng”, khiến bạn không thể thanh toán.

“Đang tạm dừng” có nghĩa là nhà sản xuất hiện không nhận đơn đặt hàng. Để xem khi nào bạn có thể đặt hàng với nhà sản xuất, hãy điều hướng đến trang Daisantiles của nhà cung cấp. Ở trên cùng sẽ có một biểu ngữ với thông điệp của nhà sản xuất. Nhấp vào "Chi tiết" để tìm hiểu khi nào nhà sản xuất sẽ hoạt động trở lại.