Khi nào hóa đơn của tôi đến hạn?

Với Daisantiles, hóa đơn của bạn đến hạn dựa trên tài khoản bạn có hoặc cách đặt hàng:

  • Các điều khoản Net 60: Nếu bạn đủ điều kiện cho các điều khoản Net 60, chúng tôi sẽ không tính phí phương thức thanh toán mặc định của bạn cho đến 60 ngày sau khi bạn đặt hàng. Giới hạn chi tiêu được áp dụng.
  • Thanh toán khi vận chuyển: Nếu bạn đủ điều kiện để thanh toán khi vận chuyển, bạn sẽ bị tính phí cho đơn đặt hàng của mình khi sản phẩm được vận chuyển bởi thương hiệu.

Vui lòng biết rằng phương thức thanh toán được đánh dấu là mặc định tại thời điểm hóa đơn của bạn đến hạn là phương thức sẽ bị tính phí* .

Nếu bạn vượt quá giới hạn tín dụng của mình , bạn vẫn có thể mua hàng từ Daisantiles. Tuy nhiên, những đơn đặt hàng đó sẽ được xử lý dưới dạng thanh toán khi giao hàng và đến hạn vào thời điểm đơn hàng được vận chuyển.

Tìm ngày đáo hạn hóa đơn của bạn


Bạn có thể biết khi nào hóa đơn của mình đến hạn bằng cách:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của bạn
  2. Nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải của trang
  3. Chọn "Hóa đơn" từ menu thả xuống

Khi bạn ở trên trang Hóa đơn của mình , bạn sẽ thấy tất cả lịch sử hóa đơn của mình. Hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán của bạn sẽ được hiển thị trong hai tab riêng biệt ở đầu trang.


Đối với mỗi hóa đơn, bạn sẽ thấy Tên thương hiệu, ngày đặt hàng, số lượng mặt hàng trong đơn đặt hàng, tổng số tiền bạn nợ và cuối cùng là ngày đến hạn.


Xin lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ hóa đơn quá hạn nào, bạn sẽ không thể đặt thêm bất kỳ đơn hàng nào cho đến khi thanh toán được thực hiện .Để tìm hiểu thêm về cách thanh toán hóa đơn của bạn, hãy xem bài viết này .

*Nếu phương thức thanh toán mặc định của bạn không thành công, phương thức thanh toán thay thế trong hồ sơ của bạn có thể bị tính phí.