Khi nào tôi sẽ nhận được đơn đặt hàng của mình?

Daisantiles có hàng nghìn thương hiệu để bạn mua sắm, mỗi thương hiệu đều có quy trình sáng tạo, thực hiện và vận chuyển riêng. Mỗi nhà sản xuất đều đáp ứng và giao hàng trực tiếp cho đơn đặt hàng của bạn, vì vậy bạn luôn có thể liên hệ với nhà sản xuất nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình thực hiện.

Làm thế nào tôi có thể theo dõi đơn hàng của mình?

Mỗi đơn hàng sẽ có một số theo dõi được cung cấp bởi nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ hiển thị điều này trong trang Đơn hàng & Đánh giá của bạn cho từng đơn hàng. Bạn có thể chọn đơn hàng muốn theo dõi và nhấp vào Theo dõi gói hàng. Bạn cũng sẽ nhận được email có liên kết đến số theo dõi ngay sau khi đơn đặt hàng của bạn được gửi đi.

Nếu đơn đặt hàng của tôi chưa được vận chuyển thì sao?

Nhà sản xuất sẽ cung cấp ngày giao hàng ước tính cho đơn đặt hàng của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email về ngày này. Nếu họ vẫn chưa giao hàng cho bạn sau ngày này, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất để xác nhận lý do chậm trễ. Nếu không nhận được phản hồi từ nhà sản xuất và vẫn cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến email: lienhe@daisantiles.com hoặc liên hệ hotline: 1800646498

Sẽ mất bao lâu để đơn đặt hàng của tôi được vận chuyển?

Mỗi nhà sản xuất đặt thời gian giao hàng dựa trên thời gian họ chuẩn bị và giao hàng cho bạn. Bạn có thể xem thời gian giao hàng của nhà sản xuất trong khi mua sắm và nếu có thể, chúng tôi sẽ cung cấp ước tính thời gian giao hàng để giúp bạn lập kế hoạch mua hàng.