Làm cách nào để áp dụng mã khuyến mãi cho đơn hàng của tôi?

Một số nhà sản xuất có thể tạo mã khuyến mãi tùy chỉnh mà cá nhân họ có thể chia sẻ với nhà bán lẻ của mình để áp dụng cho đơn đặt hàng của họ với thương hiệu đó trên Daisantiles. Mỗi mã khuyến mãi có thể được sử dụng một lần, trên một đơn hàng.

Mỗi lần chỉ có thể áp dụng một mã khuyến mãi cho một đơn hàng. Tuy nhiên, mã khuyến mãi có thể cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác trên toàn cửa hàng, chương trình khuyến mãi dành riêng cho sản phẩm mà nhà sản xuất đang chạy cùng lúc và bất kỳ chương trình khuyến mãi nào do Daisantiles tài trợ mà đơn đặt hàng của bạn đủ điều kiện.

Mã khuyến mãi là một tính năng beta. Chức năng này hiện không có sẵn cho tất cả các thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sớm đưa tính năng này đến với nhiều thương hiệu của chúng tôi.

Tôi thêm mã khuyến mãi vào đơn hàng ở đâu?

Mã khuyến mãi thương hiệu có thể được áp dụng khi thanh toán từ máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động Daisantiles. Để thêm mã khuyến mãi vào đơn đặt hàng của bạn, hãy nhập mã khuyến mãi vào trường biểu mẫu có tiêu đề Mã khuyến mãi bên dưới Tóm tắt đơn hàng, sau đó nhấp vào Áp dụng.

Nếu mã khuyến mãi được áp dụng thành công, bạn sẽ thấy chiết khấu mã khuyến mãi được liệt kê trong phần tóm tắt Đơn hàng cũng như được thêm vào bên dưới trường mẫu mã khuyến mãi.

Để xóa mã khuyến mại đã áp dụng, hãy nhấp vào Xóa ở bên phải mã khuyến mãi được liệt kê bên dưới trường biểu mẫu mã khuyến mãi.

Tại sao mã khuyến mãi không được áp dụng cho đơn hàng của tôi?

Khi mã khuyến mãi không thể được áp dụng cho đơn đặt hàng của bạn, bạn sẽ thấy thông báo lỗi giải thích lý do tại sao mã không hợp lệ.

Nếu bạn gặp lỗi khi áp dụng mã khuyến mãi hợp lệ cho đơn đặt hàng của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất thông qua Daisantiles. Bởi vì các nhà sản xuất tạo mã khuyến mãi từ tài khoản Daisantiles của họ nên họ sẽ là người tốt nhất để liên hệ khắc phục sự cố. 

Một số lý do khiến mã khuyến mãi có thể không áp dụng thành công bao gồm:

  • Mã khuyến mại đã hết hạn
  • Mã khuyến mại có lỗi đánh máy
  • Mã khuyến mại đã được áp dụng cho đơn hàng trước đó
  • Tổng phụ của đơn đặt hàng không đủ điều kiện nhận mã khuyến mãi