Làm cách nào để chia sẻ hình ảnh sản phẩm của tôi cho các nhà bán lẻ?

Để xây dựng trang thương hiệu của bạn, chúng tôi yêu cầu ảnh sản phẩm cho từng sản phẩm của bạn. Tất cả ảnh phải được gắn nhãn theo tên sản phẩm và mã sản phẩm để nhóm của chúng tôi có thể dễ dàng khớp ảnh với sản phẩm. Cần có ít nhất một ảnh sản phẩm. Để tìm hiểu thêm về những yếu tố tạo nên một hình ảnh sản phẩm tuyệt vời, hãy truy cập Nguyên tắc chụp ảnh sản phẩm của chúng tôi.

Nếu giới thiệu mẫu danh mục của chúng tôi, bạn có hai tùy chọn:

  • Dán URL công khai của hình ảnh của bạn vào các cột hình ảnh.
  • Dán tên tệp hình ảnh của bạn vào các cột hình ảnh và gửi một thư mục hoặc liên kết với các hình ảnh tương ứng.
  • Không dán hình ảnh thực tế vào mẫu.

Nếu chia sẻ hình ảnh của bạn trong một thư mục, chúng tôi khuyên bạn nên gửi tệp zip hoặc tải ảnh của bạn lên Dropbox, Google Drive hoặc WeTransfer. Vui lòng đảm bảo rằng tệp ảnh hoặc liên kết của bạn được tải lên trong biểu mẫu giới thiệu của bạn và các quyền được đặt để bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem và tải ảnh xuống.

Nếu bạn còn thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@daisantiles.com