Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng của tôi?

Bạn có thể quản lý địa chỉ giao hàng của mình từ tab Cài đặt tài khoản.

Bạn có thể thêm địa chỉ mới bằng cách chọn nút Thêm địa chỉ mới.

Nếu bạn di chuyển địa điểm hoặc muốn xóa địa chỉ giao hàng khỏi tài khoản của mình, chỉ cần chọn Xóa để thực hiện.

Địa chỉ giao hàng mặc định của bạn, sẽ được hiển thị khi thanh toán, được biểu thị bằng văn bản "Mặc định" màu vàng. Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ mặc định của mình, hãy chọn nút Make Default trên địa chỉ mong muốn.

Tất cả các thay đổi sẽ được lưu tự động. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra kỹ tất cả các địa chỉ đã nhập để đảm bảo rằng các gói hàng của bạn được gửi đến đúng địa điểm.