Làm cách nào để thêm sản phẩm của tôi trong quá trình giới thiệu?

Bài viết này dành cho các nhà sản xuất chọn thêm sản phẩm của họ theo cách thủ công khi giới thiệu. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông tin tải lên sản phẩm được nêu trong bài viết này để giúp bạn có trải nghiệm thú vị.

Thêm sản phẩm của bạn

Thêm sản phẩm của bạn thật dễ dàng! Nhấp vào Thêm danh mục sản phẩm của bạn trong thanh công cụ Hỗ trợ cửa hàng ở bên phải cổng thương hiệu của bạn và chọn Thêm từng sản phẩm để bắt đầu.

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc để lưu và thêm sản phẩm tiếp theo của bạn. Các trường thông tin sản phẩm bắt buộc là:

  • Tên sản phẩm

Giới hạn ký tự: 60

  • Loại sản phẩm

Xác định mục cụ thể là gì. Nhấp vào đây để xem thêm thông tin về các loại và danh mục sản phẩm của Daisantiles.

  • Hình ảnh

Phải ở định dạng .jpg hoặc .png. Kích thước hình ảnh khuyến nghị: 1050 x 1050 pixel.

  • Giá sỉ

Giá bán sỉ phải bằng từ 10% đến 80% giá bán lẻ và phải bằng giá niêm yết trên các kênh bán buôn khác của bạn.
Vui lòng liệt kê giá chưa bao gồm VAT và/hoặc GST, vì giá này được tự động thêm vào các đơn đặt hàng hiện hành.

  • Giá bán lẻ

Giá bán lẻ đề xuất (MSRP)

  • Số lượng đặt hàng tối đa

Có bao nhiêu đơn vị của một tùy chọn sản phẩm mà một nhà bán lẻ có thể thêm vào đơn đặt hàng của họ tại một thời điểm.

  • Số lượng đặt hàng tối thiểu

Tổng số đơn vị tối thiểu của một tùy chọn sản phẩm mà nhà bán lẻ phải đạt được để thanh toán.

Xem trước hình ảnh demo cửa hàng của bạn sau khi đăng sản phẩm lên

Khi bạn đã thêm danh mục sản phẩm đầy đủ vào cổng thông tin thương hiệu của mình, cửa hàng của bạn sẽ sẵn sàng để bạn xem xét! Bạn có thể xem trước cửa hàng của mình để xem trang thương hiệu của bạn trên Daisantiles và xem những gì người mua của bạn sẽ thấy. Bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cuối cùng nào đối với Trang Cửa hàng, Hình ảnh, Sắp xếp hoặc Cài đặt Cửa hàng trước khi hoạt động.

Và gửi yêu cầu đi

Trong 2 - 3 ngày làm việc tới, chúng tôi sẽ xem xét cửa hàng của bạn trước khi cửa hàng hoạt động và gửi email lại cho bạn khi cửa hàng được kích hoạt. Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần bất kỳ thông tin bổ sung nào từ bạn để hoàn tất việc xem xét.

Sau khi cửa hàng của bạn hoạt động, bạn có thể chỉnh sửa chi tiết cửa hàng của mình, thêm hoặc cập nhật sản phẩm và mời các nhà bán lẻ mua sắm trực tiếp trên Daisantiles.

Nếu bạn muốn đội ngũ của chúng tôi tải sản phẩm của mình lên, hãy truy cập Quy trình đăng sản phẩm lên Daisantiles.