Làm cách nào để thêm số đơn đặt hàng vào đơn hàng của tôi?

Khi bạn đặt hàng, bạn có tùy chọn thêm số đơn đặt hàng tùy chỉnh để giúp bạn theo dõi và biết chi phí vận chuyển của mình trong mỗi đơn đặt hàng. Bạn có thể thêm số đơn đặt hàng từ các trang sau:

Trang thanh toán

 1. Khi bạn đã sẵn sàng thanh toán, hãy chọn Thanh toán từ Giỏ hàng của bạn
 2. Trong Xem lại các đơn đặt hàng mở , hãy nhập số đơn đặt hàng của bạn (tối đa: 30 ký tự)

Trang chi tiết đơn hàng

 1. Chọn menu thả xuống tài khoản ở góc trên bên phải màn hình của bạn
 2. Chọn Đơn đặt hàng & Đánh giá
 3. Trong tab Đã xác nhận , nhấp vào Xem chi tiết cho đơn hàng bạn muốn thêm số đơn hàng
 4. Chọn + Thêm số đơn đặt hàng
 5. Nhập số đơn đặt hàng của bạn lên đến 30 ký tự
 6. Chọn Lưu

Làm cách nào để cập nhật số đơn đặt hàng của tôi?

Bạn có thể cập nhật số đơn đặt hàng của mình bất kỳ lúc nào từ trang Chi tiết đơn hàng theo các bước bên dưới:

 1. Chọn menu thả xuống tài khoản ở góc trên bên phải màn hình của bạn
 2. Chọn Đơn đặt hàng & Đánh giá
 3. Trong tab Đã xác nhận , chọn Xem chi tiết cho đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa số đơn hàng. Xin lưu ý, bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm số đơn đặt hàng hiện có
 4. Chọn Chỉnh sửa
 5. Nhập số đơn đặt hàng mới của bạn (tối đa: 30 ký tự)
 6. Chọn Lưu

Tôi có thể xem số đơn đặt hàng của mình ở đâu?

Bạn có thể xem số đơn đặt hàng của mình trên trang Đơn hàng của tôi, trang Chi tiết đơn hàng, Hóa đơn của bạn hoặc Phiếu đóng gói.