Làm thế nào để tôi đăng ký tham gia bán hàng trên Daisantiles ?

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến việc tham gia bán hàng trên Daisantiles! Để đăng ký trở thành nhà bán sỉ, vui lòng đăng ký tài khoản theo các bước sau đây.

Xin vui lòng chuẩn bị để chia sẻ các thông tin sau:

  • Họ và tên

  • Loại cửa hàng

  • Địa chỉ email

  • Tên cửa hàng

  • Địa chỉ kinh doanh

  • Url gian hàng

Điều quan trọng là khi bạn đăng ký, bạn cung cấp thông tin chính xác. Bạn cung cấp càng nhiều thông tin trong quá trình đăng ký thì càng ít có khả năng bị chậm trễ khi nhận đơn đặt hàng.

Và sau đây là các bước đăng ký trở thành nhà bán trên Daisantiles.

Bước 1: Truy cập vào website: https://daisantiles.vn

Bước 2: Click vào nút Bán trên Daisantiles