Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ một đơn đặt hàng?

Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trên Daisantiles miễn là nhà sản xuất chưa bắt đầu xử lý đơn hàng đó.

Để hủy đơn hàng:

  1. Di chuột qua biểu tượng Tài khoản của bạn và chọn Đơn hàng & Đánh giá
  2. Tìm đơn hàng bạn muốn hủy và chọn Hủy đơn hàng

Nếu nhà sản xuất đã bắt đầu xử lý đơn đặt hàng của bạn, hãy nhấp vào Yêu cầu hủy . Sau đó, nhà sản xuất sẽ có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn. Bạn không thể hủy đơn hàng sau khi đơn hàng đã được chuyển đi.

Nếu đơn đặt hàng bị hủy bất ngờ, hãy nhắn tin cho nhà sản xuất trên Daisantiles hoặc liên hệ với chúng tôi.