Nếu tôi muốn ngừng bán hàng trên Daisantiles thì sao?

Không có hình phạt nào cho việc đóng hoặc tạm dừng tài khoản của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại trải nghiệm cho các nhà sản xuất một môi trường tiềm năng để sinh ra lợi nhuận, vì vậy bạn sẽ muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi.

Nếu bạn không thể chấp nhận đơn đặt hàng mới trong một khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng "Chế độ tạm dừng" để tạm dừng cửa hàng của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của chúng tôi: Tạm dừng cửa hàng của tôi

Nếu bạn muốn ngừng bán hàng trên Daisantiles, hãy liên hệ với chúng tôi qua liên kết "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới và chúng tôi sẽ giúp gỡ trang Daisantiles của bạn xuống.