Quy trình đăng sản phẩm lên Daisantiles

Bài viết này dành cho các nhà cung cấp sỉ, nhà sản xuất của Daisantiles để biết quy trình đăng sản phẩm lên Daisantiles.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ có thể xây dựng cửa hàng của bạn nếu tất cả thông tin bắt buộc được cung cấp:

  • Tên sản phẩm

  • Mô tả Sản phẩm

  • Giá sỉ

  • Giá bán lẻ

  • Số lượng thùng và số lượng đặt hàng tối thiểu

  • Hình ảnh (liên kết hoặc tệp JPG hoặc PNG nếu bạn định chia sẻ thư mục hình ảnh)

  • Chi tiết tùy chọn sản phẩm (nếu có)

Cách 1: Import sản phẩm theo danh sách

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trong Daisantiles

Bước 2: Click vào nút Thị trường B2B