Thay đổi thông tin ngân hàng của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin ngân hàng cho các khoản thanh toán đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào "Tài khoản" từ trình đơn thả xuống ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải của cổng thông tin của bạn.

Khi bạn đã cập nhật số Định tuyến và Số tài khoản của mình, hãy nhớ nhấp vào nút "Lưu" ở cuối trang để lưu mọi thay đổi bạn đã thực hiện.