Thiết lập thông tin thuế

Xin chúc mừng đơn hàng đầu tiên của bạn với Daisantiles! Khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi yêu cầu bạn điền chi tiết ngân hàng của mình để thanh toán cũng như một số thông tin quan trọng về thuế.

1.     Hãy cho chúng tôi biết thương hiệu của bạn nằm ở đâu. Xin lưu ý: Nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào được liệt kê ở đây, bạn sẽ không bắt buộc phải điền vào biểu mẫu thuế của Việt Nam.

2.     Cung cấp tên thương hiệu hợp pháp của bạn , tên này phải được liên kết với TIN mà bạn cung cấp. Bạn có thể sử dụng tên doanh nghiệp của mình nếu số EIN được cung cấp và tên cá nhân của bạn nếu số SSN được cung cấp. Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng phương thức nào, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của cố vấn thuế.

3.     Cung cấp phân loại và số thuế của bạn. Đây có thể là EIN hoặc SSN của bạn - chỉ cần đảm bảo rằng TIN mà bạn báo cáo được liên kết với tên thương hiệu hợp pháp mà bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tài liệu thuế thích hợp, khi đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin về các biểu mẫu 1099-K, vui lòng nhấp vào đây.

o   Thông báo lỗi: chúng tôi cung cấp xác thực thông tin thuế theo thời gian thực đối với các bản ghi IRS hiện tại để đảm bảo thông tin thuế bạn cung cấp là chính xác. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết thông tin của bạn không chính xác, vui lòng xem lại chi tiết thuế của bạn và thử gửi lại. Nếu bạn chắc chắn thông tin của mình là chính xác và vẫn tiếp tục gặp lỗi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi bên dưới.

o   Nếu thương hiệu của bạn không có trụ sở tại Hoa Kỳ, vui lòng tiếp tục làm theo lời nhắc để cung cấp thêm thông tin nhằm đảm bảo doanh thu từ Hoa Kỳ được miễn thuế. Quá trình này tương đương với việc điền vào biểu mẫu W-8BEN-E để xác nhận và chứng nhận việc miễn thuế ở Hoa Kỳ Vui lòng điền vào biểu mẫu, xác nhận, ký tên và gửi.

4.     Cuối cùng, hãy cho chúng tôi biết cách bạn muốn nhận biểu mẫu thuế của mình . Chọn 'Điện tử' sẽ cho phép bạn tải xuống các bản sao từ cổng thông tin Daisantiles của mình. Nếu bạn chọn 'Bằng thư', bạn sẽ được gửi một bản sao thực tế của biểu mẫu đến địa chỉ được liệt kê trong cổng thông tin của bạn. Thoải mái chọn cả hai!

Làm cách nào để cập nhật thông tin thuế của tôi?

Bạn có thể cập nhật thông tin thuế của mình từ tab Xuất khẩu & Thuế trong Cài đặt tài khoản trong cổng thông tin thương hiệu của bạn.

Từ đây, bạn có thể cập nhật các thông tin sau:

  • Tên thương hiệu hợp pháp: Tên thương hiệu hợp pháp của bạn phải được liên kết với TIN mà bạn cung cấp. Nói chung, bạn sẽ sử dụng tên doanh nghiệp của mình nếu số EIN được cung cấp và tên cá nhân của bạn nếu số SSN được cung cấp.
  • Địa chỉ hợp pháp: Địa chỉ này sẽ được in trên biểu mẫu thuế của bạn và đó là nơi biểu mẫu của bạn sẽ được gửi qua đường bưu điện, nếu bạn đã chọn gửi thư.
  • Mã số thuế (TIN): Đây có thể là EIN hoặc SSN của bạn - chỉ cần đảm bảo rằng TIN mà bạn báo cáo được liên kết với tên thương hiệu hợp pháp mà bạn cung cấp.
  • Tùy chọn gửi: Việc chọn 'Điện tử' sẽ cho phép bạn tải xuống biểu mẫu thuế trực tiếp từ cổng thông tin Daisantiles của mình. Nếu bạn chọn 'Bằng thư', bạn sẽ được gửi một bản sao thực tế của biểu mẫu đến địa chỉ được liệt kê trong cổng thông tin của bạn. Thoải mái chọn cả hai!

Tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng không cần giấy tờ?

1.     Bạn nhận được biểu mẫu của mình ngay khi chúng tôi tạo ra nó. Không chậm trễ. Không nhức đầu.

2.     Bạn có quyền tự do truy cập nó bất cứ khi nào bạn muốn.

3.     Cưu lây cây côi!

Làm thế nào để cập nhật thông tin thuế của tôi ảnh hưởng đến các biểu mẫu thuế hiện tại và tương lai của tôi?

Nếu cập nhật được thực hiện sau ngày 31 tháng 1 năm 2022, chúng sẽ chỉ được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu thuế trong tương lai. Nếu bạn cần cập nhật thông tin thuế cho những năm trước, vui lòng Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Daisantiles.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn về tài liệu cần thiết này. Đối với bất kỳ câu hỏi nào về Quyền riêng tư, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại đây .