Thông tin nào là cần thiết cho hồ sơ cửa hàng của tôi?

Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện mua sản phẩm bán buôn từ các nhà sản xuất của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin bổ sung về cửa hàng của bạn. Các nhà sản xuất tham gia Daisantiles để bán hàng hóa của họ với giá bán sỉ cho các nhà bán lẻ đã được xác minh; chúng tôi yêu cầu thêm thông tin về cửa hàng của bạn vì chúng tôi hiện không cho phép các đơn đặt hàng để làm quà tặng, phân phối hoặc sử dụng cá nhân.

Mẹo để hoàn thành hồ sơ cửa hàng của bạn

  • Gửi cả ảnh bên trong và bên ngoài cửa hàng của bạn, ngay cả khi cửa hàng hiện đang được xây dựng.
  • Không gửi cận cảnh sản phẩm của bạn.
  • Không gửi ảnh chụp màn hình cửa hàng của bạn từ Google Maps, Facebook, Instagram,...
  • Nếu bạn điều hành một gian hàng hoặc cửa hàng bán lẻ tạm thời, hãy đảm bảo rằng biển hiệu của bạn được đưa vào ảnh.
  • Nếu bạn hoạt động như một cửa hàng trực tuyến, hãy bao gồm ảnh hoặc ảnh chụp màn hình trang web của bạn.

Lưu trữ hướng dẫn hình ảnh hồ sơ

Ví dụ về những gì chúng tôi đang tìm kiếm:

Đối với ảnh nội thất, hãy bao gồm càng nhiều cửa hàng của bạn càng tốt trong khung:
Đối với ảnh bên ngoài, hãy đảm bảo bao gồm biển hiệu và số đường của cửa hàng: