Tôi có thể cập nhật nội dung bao lâu một lần?

Ảnh bìa + Ảnh đại diện

Bạn có thể dễ dàng tự tải cả hai hình ảnh lên cổng thông tin của mình bao nhiêu lần tùy thích bằng cách đi tới Thị trường > Trang cửa hàng. Ở đó, bạn sẽ có khả năng thêm hình ảnh mong muốn của mình, hình ảnh này sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Để thay đổi ảnh bìa của bạn , hãy chọn tùy chọn “Chỉnh sửa ảnh”. Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn , hãy di chuột qua ảnh hồ sơ và bạn sẽ được nhắc tải lên một ảnh mới. Sau đó, bạn có thể xem hình ảnh trông như thế nào bằng cách nhấp vào nút “Xem cửa hàng”.

Khi gửi ảnh bìa mới của bạn, vui lòng sử dụng ảnh có độ phân giải cao và tham khảo bài viết sau: Nguyên tắc về ảnh bìa

Xin lưu ý rằng ảnh bìa của bạn phải tuân theo các nguyên tắc bắt buộc sau:

  • Không có logo hoặc văn bản
  • Không ghép ảnh
  • Không có sản phẩm nào có ngôn ngữ không phù hợp
  • Không có ảnh khoả thân

Nhóm thiết kế của chúng tôi tiến hành kiểm tra thường xuyên các hình ảnh được tải lên và những hình ảnh không tuân theo các nguyên tắc này sẽ bị xóa khỏi trang thương hiệu của bạn và bạn sẽ cần phải tải lên một hình ảnh mới.

Hình ảnh nổi bật

Nếu bạn muốn yêu cầu một hình ảnh nổi bật mới, bạn có thể làm như vậy trong cổng thông tin của mình bằng cách đi tới Thị trường > Trang cửa hàng .

Xin lưu ý, hình ảnh nổi bật của bạn phải:

  • Có độ phân giải cao (tối thiểu 500 x 500 pixel)
  • Là một bức ảnh phong cách sống của một sản phẩm đang được sử dụng (tức là một con dao cắt pho mát với pho mát trên thớt)
  • Không bao gồm bất kỳ từ, hình mờ hoặc logo nào

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết của chúng tôi tại đây: Nguyên tắc về hình ảnh nổi bật

Tất cả các hình ảnh nổi bật đều được nhóm thiết kế của chúng tôi xem xét để phê duyệt. Yêu cầu hình ảnh mới sẽ mất 5 - 10 ngày làm việc để xem xét; bất kỳ yêu cầu hình ảnh nào không tuân theo các nguyên tắc bắt buộc của chúng tôi sẽ bị từ chối và gửi lại cho bạn.

Liệt kê hình ảnh

Bạn có thể cập nhật hình ảnh sản phẩm của mình bao nhiêu lần tùy thích thông qua tab Sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết của chúng tôi: Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm?