Tôi có thể mời các thương hiệu khác tham gia Daisantiles không?

Tất nhiên rồi! Nếu bạn biết những nhà sản xuất (nhà cung cấp) khác mà bạn muốn mời tham gia Daisantiles cùng bạn thì chúng tôi rất muốn biết về họ!

Làm thế nào để giới thiệu một thương hiệu

  • Tham khảo qua trang web: Bạn có thể nhập trang web của nhà sản xuất (nhà cung cấp) mà bạn giới thiệu
  • Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn: Bạn có thể sao chép liên kết giới thiệu cá nhân của mình trên trang này và chia sẻ nó với những nhà sản xuất (nhà cung cấp) mà bạn muốn giới thiệu

Vui lòng đảm bảo rằng bạn sử dụng một trong các phương pháp trên trong cổng thông tin Daisantiles của mình để giới thiệu các thương hiệu. Chúng tôi không thể chấp nhận các phương thức giới thiệu khác vào lúc này.
Sau khi gửi các lượt giới thiệu qua cổng thông tin của bạn, tất cả các nhà sản xuất được giới thiệu sẽ nhận được lời mời có liên kết giới thiệu của bạn.
Đối với mỗi nhà sản xuất sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để đăng ký, bạn sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán giới thiệu vào tài khoản ngân hàng của mình trong hồ sơ sau khi chúng được kích hoạt. Trạng thái thanh toán của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh mỗi thương hiệu SKU bạn đã giới thiệu trên trang Giới thiệu của mình.
Xin lưu ý: Nếu một nhà sản xuất được giới thiệu bởi nhiều thương hiệu hoặc nhà bán lẻ, tín dụng sẽ được trao cho người có liên kết được thương hiệu sử dụng để áp dụng.

Các phương pháp hay nhất để giới thiệu thương hiệu đến Daisantiles

Nếu bạn muốn giới thiệu các thương hiệu khác đến Daisantiles thông qua chương trình giới thiệu của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tải lên dữ liệu của những người khác. Ngoài việc bán các sản phẩm chất lượng chất lượng, hãy xem xét đối tượng bạn đang tiếp cận và đảm bảo rằng thông tin liên lạc bạn đang gửi không phải là không mong muốn hoặc không chính đáng. Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích để làm theo:

  • Bạn chỉ nên gửi mã giới thiệu cho đồng nghiệp kinh doanh, bạn bè hoặc người quen mà bạn liên hệ. Xem lại thông tin liên hệ trước khi tải liên hệ lên Daisantiles và gửi mã giới thiệu để đảm bảo họ đáp ứng tiêu chí này.
  • Đảm bảo rằng thông tin liên lạc có liên quan đến họ (họ là một nhà sản xuất, họ vẫn đang kinh doanh, bạn hiện có mối quan hệ kinh doanh với họ hoặc đã tương tác với họ trước đây, hoặc trong trường hợp có mối quan hệ mới bạn không có bất kỳ lý do nào để tin rằng họ sẽ không muốn nghe tin từ bạn).

Khi nào lời mời giới thiệu của tôi sẽ hết hạn?

Khi giới thiệu một nhà sản xuất khác, tất cả các nhà sản xuất đó sẽ có 12 tháng để kích hoạt cửa hàng của họ trên Daisantiles trước khi lời mời giới thiệu của họ hết hạn. Bất kỳ giới thiệu nào hết hạn trong vòng 90 ngày tới sẽ xuất hiện dưới tab Sắp hết hạn trên trang Thương hiệu giới thiệu của bạn. Nếu giới thiệu hết hạn thì bạn luôn luôn có thể giới thiệu lại họ.