Tôi có thể quyết định ai mua sản phẩm của mình không?

Tất nhiên! Bạn làm việc với ai là sự lựa chọn của bạn. Bạn luôn có tiếng nói cuối cùng trước khi thực hiện một đơn đặt hàng.

Bạn cũng có thể chọn chỉ làm việc với các nhà bán lẻ có cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không hạn chế các cửa hàng truyền thống bán hàng trên các cửa hàng trực tuyến của riêng họ. Với ý nghĩ đó, các nhà bán lẻ chỉ trực tuyến của chúng tôi cũng bị giới hạn trong các cửa hàng trực tuyến của riêng họ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà bán lẻ nào của mình bán hàng trên Amazon, eBay, Etsy, Poshmark hoặc các thị trường bên thứ ba khác.