Vận chuyển hàng hóa bằng cách nào?

Bạn sẽ có thể chia sẻ thời gian giao hàng phù hợp của mình trong quá trình giới thiệu. Trang thương hiệu của bạn sẽ thông báo cho các nhà bán lẻ về thời gian giao hàng hành chính của bạn, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu bạn nhập ngày giao hàng dự kiến ​​sau khi đặt hàng.

Khi bạn đã sẵn sàng giao hàng cho đơn đặt hàng của mình, bạn sẽ có khả năng chọn phương thức vận chuyển mong muốn: Giao hàng với Daisantiles hoặc Tự các nhà sản xuất vận chuyển.

  • Giao hàng với Daisantiles - Phương thức này cho phép bạn in nhãn vận chuyển của mình thông qua Daisantiles để nhận được mức phí vận chuyển thấp trong khi không phải trả phí vận chuyển. Chúng tôi sẽ tự động ghi lại chi phí vận chuyển và số theo dõi từ lô hàng để giúp bạn tiết kiệm thời gian!
  • Tự vận chuyển - Phương thức này cho phép bạn tự xử lý lô hàng. Bạn có thể sử dụng hãng vận chuyển của riêng mình để giao đơn đặt hàng này, chỉ cần nhập chi phí vận chuyển và số theo dõi vào hệ thống của chúng tôi khi có sẵn. Bạn sẽ được hoàn trả chi phí vận chuyển trong tổng số tiền thanh toán cho đơn hàng của mình.

Để biết thêm chi tiết về cách vận chuyển đơn đặt hàng của bạn, hãy truy cập tại đây.