Vi phạm thỏa thuận và hành động

Để đảm bảo chúng tôi đang mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho các nhà bán lẻ của mình, chúng tôi theo dõi nhiều chỉ số khác nhau và có hành động khi các nhà sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu. Chúng tôi có thể đặt giới hạn cho tài khoản của bạn hoặc hạ thấp vị trí tìm kiếm của bạn cho đến khi hiệu suất của bạn được cải thiện. Nếu hiệu suất của bạn giảm đáng kể so với yêu cầu tối thiểu hoặc vi phạm Thỏa thuận thương hiệu, chúng tôi cũng có thể hạn chế bạn bán các mặt hàng trên Daisantiles bằng cách đình chỉ hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có quyền:

  • Hạ thấp vị trí của bạn trên trang web của chúng tôi

  • Hạn chế khả năng bán hàng của bạn với các nhà bán lẻ mới cho đến khi các vấn đề được giải quyết

  • Từ chối đăng ký tài khoản mới (nhãn hiệu trùng lặp hoặc chị em)

  • Đình chỉ tài khoản của bạn vô thời hạn

Chúng tôi thường xuyên xem xét hiệu suất của tất cả các nhà sản xuất và thông báo cho bạn khi vượt quá ngưỡng quy định của chúng tôi với mục tiêu mang đến cho các nhà sản xuất cơ hội cải thiện hiệu suất trước khi vấn đề ảnh hưởng đến khả năng bán hàng của bạn. Khi các tài khoản có hiệu suất rất kém thì sẽ bị đình chỉ ngay lập tức.