Yêu cầu về kích thước hình ảnh

Đăng hình ảnh đúng kích cỡ là chìa khóa để làm cho trang Daisantiles của bạn trông đẹp mắt. Để cung cấp hình ảnh có kích thước phù hợp một cách chính xác và sắc nét thì hãy làm theo các nguyên tắc bên dưới:

  • Hình ảnh hồ sơ: Hình ảnh hồ sơ phải là hình vuông. Kích thước tối ưu là 1080 X 1080 pixel.
  • Hình ảnh logo: Chúng tôi khuyên dùng tỷ lệ hình ảnh 1:1. Kích thước tối ưu là 248 X 248 pixel.
  • Hình ảnh sản phẩm : Ảnh sản phẩm phải là hình vuông. Kích thước tối thiểu là 500 X 500 pixel.
    • Đối với các sản phẩm may mặc, chúng tôi khuyên dùng tỷ lệ hình ảnh dọc 4:3. Kích thước tối ưu là 1800 X 2400 pixel.
    • Tham khảo nguyên tắc chụp ảnh Sản phẩm đầy đủ của chúng tôi
  • Ảnh bìa : Ảnh bìa dài và nằm ngang. Kích thước tối ưu là 1111 X 252 pixel.
    • Tham khảo nguyên tắc về Ảnh bìa đầy đủ của chúng tôi

Xin lưu ý, tất cả các tệp ảnh phải ở định dạng JPEG (không phải HTML).