Cửa hàng
15 sản phẩm.
Bộ lọc
Categories
Daisanstore

Tiếp cận hàng ngàn nhà bán lẻ

Đăng ký tham gia

Nền tảng bán sỉ

Daisanstore
Kìm kẹp ke cân bằng
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke nhựa chữ thập 1.5mm
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke nhựa chữ thập 1.5mm (KG)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke 1.5mm (320 cái/kg)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Nêm gạch (160 cái/kg)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Túi ke vít cân bằng ( 0,5kg)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Kềm rút ke
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Kích kê gạch
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke cân bằng chữ thập (đủ size)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke cân bằng đai nêm (size 1mm)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
ke cân bằng xoáy rút chữ T ( size 1mm )
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
ke cân bằng xoáy rút chữ T ( size 1.5mm )
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
ke cân bằng xoáy rút chữ T ( size 2mm )
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke cân bằng đai nêm (size 1.5mm)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ
Ke cân bằng đai nêm (size 2mm)
 ​ Đăng nhập xem giá sỉ