DaisanTiles Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về DaisanTiles một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Marketplace Seller Collection Page
The module provides a collection page to the Marketplace sellers so they can show their best collection of products to the customer on the Odoo marketplace
Google Shopping Feed
This module allows you to send the products of odoo into google shop.
Odoo Marketplace Advance Commission
The admin can now set advanced commission rules for his/her Odoo Multi-vendor marketplace on products, products categories and sellers individually.
Odoo Marketplace Shipping Per Product
The module allows you to ship individual product through a separate shipping carrier in the same order.
Odoo Marketplace Seller Store Pickup
Now, your Odoo Marketplace sellers can add multiple physical addresses so the customers can choose the preferred address and pickup their online store themselves.
Marketplace Multi Step Vendor Signup
Allow Marketplace vendors to fill signup form in multiple steps
Odoo Mobile App Builder ( Android & IOS )
This module allows you to convert your shop sales very easily with a native mobile application ( Android & IOS ).
Odoo Multi Vendor Marketplace
Start your marketplace in odoo with Odoo Multi-Vendor Marketplace. Allow Multiple sellers to sell their products on your marketplace website.
Odoo Multi-Channel Sale
The module is Multiple platform connector with Odoo. You can connect and manage various platforms in odoo with the help of Odoo multi-channel bridge.
Shipping Per Product
Shipping per product module allows customer to select delivery method for each product separately and delivery amount will be calculated for each product.
Website Collection Page
The module allows you to create a product collection page on the Odoo website. Combine and display products on the basis of different collections
Website Daily Deals and Flash Sales
Provide daily deals or flashsales to your customers
Website Quote System
The module allows you to accept price quotations of products from customers who wish to buy products in bulk. The customer can send their purchase quote to the Odoo user and buy the products when approved.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Odoo Marketplace Quote System
With the module you can accept price quotations of products from customers who wish to buy products in bulk. The customer can send their purchase quote to the seller/admin and buy the products when approved.
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Ngày nghỉ
Phân bổ PTO và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bureaucrat Knowledge
Bureaucrat Knowledge
Bureaucrat Knowledge Website
Bureaucrat Knowledge Website
Generic Tag
Generic tag management.
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
odoo_host
Kết nối, đồng bộ giữa 2 Odoo, sản phẩm, tồn kho
Website Cash On Delivery
Website Cash On Delivery allows to add the option to pay for the order once the delivery is done.
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam