Đặt các mặt hàng hết hàng hoặc ngừng sản xuất

Mỗi khi bạn nhận được một đơn đặt hàng mới, bạn cũng sẽ nhận được một email có tên và số đơn đặt hàng của người mua trong dòng chủ đề: Đơn đặt hàng mới cho BUYER_NAME (#1A2B3C4D)

Nếu bạn nhận thấy một đơn đặt hàng bao gồm các mặt hàng đã hết hàng hoặc bạn không còn bán nữa, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1. Nhấp vào "Báo cáo các mặt hàng không có sẵn" để đặt số lượng mặt hàng có sẵn hoặc đánh dấu là đã ngừng cung cấp

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tính sẵn có của mặt hàng cho một đơn đặt hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của mình, đi tới "Đơn hàng của tôi" và tìm đơn hàng trong phần "Đơn hàng mới" của bạn

2. Cập nhật tình trạng còn hàng của mặt hàng:

  • Nếu mặt hàng được đặt trước: Đặt "Số lượng có sẵn" thành số lượng bạn có thể gửi và sau đó đặt "Ngày bổ sung hàng". Thao tác này sẽ thay đổi trạng thái của mặt hàng thành "Hết hàng" và hệ thống của chúng tôi sẽ gửi email nhắc bạn giao hàng vào ngày bạn chọn.
  • Nếu một mặt hàng đã hết hàng: Chọn "Hết hàng" rồi chọn hộp bên cạnh "Hủy xuất bản mặt hàng". Thao tác này sẽ hủy kích hoạt mặt hàng để không thể đặt hàng trong tương lai.
    Khi bạn đã thực hiện các thay đổi đối với đơn đặt hàng, hãy cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào "Gửi cập nhật"

3. Khi bạn đã thực hiện các thay đổi đối với đơn đặt hàng, hãy cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào "Gửi cập nhật"
Khi bạn đã gửi các thay đổi đối với đơn đặt hàng, người mua của bạn sẽ nhận được email cho họ biết rằng một số sản phẩm họ đã đặt không còn nữa.

Nếu các mặt hàng được đặt là "Hết hàng", nhà bán lẻ có thể chọn đợi vận chuyển các mặt hàng còn lại hoặc hủy các mặt hàng không có sẵn này. Những mặt hàng không có sẵn này sẽ chỉ xuất hiện trên trang đơn đặt hàng của bạn sau khi nhà bán lẻ chấp nhận ngày bổ sung hàng đã tạo. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email nếu nhà bán lẻ quyết định hủy các mặt hàng.

Xin lưu ý: Các bước trên sẽ tự động hủy xuất bản mặt hàng để không thể đặt thêm đơn hàng nào nữa. Sau khi đến ngày có hàng lại, mặt hàng đó sẽ tự động xuất bản và có sẵn để mua. Hãy nhớ chủ động hủy xuất bản các mặt hàng đã hết hàng để tránh sự cố này xảy ra. Tìm hiểu cách hủy xuất bản sản phẩm khỏi cửa hàng của bạn tại đây.

Bạn có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thông tin qua email: lienhe@daisantiles.com