Đặt hàng trước

  Đặt hàng trước là gì?

  Đơn đặt hàng trước là đơn đặt hàng cho một kiểu dáng trước khi kiểu dáng đó được sản xuất, với điều kiện là kiểu dáng đó sẽ được giao sau. Đơn đặt hàng trước được đặt trên các bộ sưu tập được cung cấp trong khoảng thời gian mua xác định và vận chuyển hàng tháng sau ngày đặt hàng. Thông thường, các đơn đặt hàng trước phải đạt mức tối thiểu để các nhà máy đi vào sản xuất.

  Bạn có thể đặt danh sách kiểu sản phẩm làm đơn đặt hàng trước trong Trình chỉnh sửa sản phẩm , Trình tải lên hàng loạt và Trình chỉnh sửa hàng loạt trong Cổng thương hiệu của bạn. Các kiểu sản phẩm không thuộc mô hình bán hàng đặt trước nêu trên không được liệt kê là hàng đặt trước trên Daisantiles. Backorders và made-to-order không phải là preorders.

  · Đơn hàng dự trữ được tạo khi một kiểu còn hàng tạm thời được đánh dấu là hết hàng trên một đơn hàng. Để biết thêm thông tin về các đơn hàng đặt trước, hãy truy cập Cài đặt các mặt hàng hết hàng hoặc ngừng sản xuất

  · Các đơn đặt hàng làm theo đơn đặt hàng được nhận và sau đó được sản xuất, thường theo lô nhỏ hoặc sản xuất một lần và quanh năm, với thời gian giao hàng từ vài ngày đến vài tuần.

  Làm cách nào để thiết lập mục đặt hàng trước?

  1.     Để tạo danh sách sản phẩm đặt hàng trước, hãy điều hướng đến tab Sản phẩm trong cổng thông tin của bạn. Bạn có thể thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm hiện có.

  o   Để thêm danh sách sản phẩm mới, hãy chọn nút Thêm sản phẩm ở góc trên cùng bên phải và chọn Thêm một sản phẩm . Bạn sẽ cần thêm tên sản phẩm và loại sản phẩm.

  o   Để chỉnh sửa danh sách hiện có, hãy chọn sản phẩm bạn muốn đặt hàng trước.

  o   Để chỉnh sửa hàng loạt danh sách nhiều sản phẩm, hãy chọn sản phẩm bạn muốn chuyển sang đặt hàng trước và chọn liên kết Chỉnh sửa hàng loạt . Bạn sẽ cần chọn nút Thêm trường và chọn Đặt hàng trước .

  2. Điều hướng đến phần Tình trạng còn hàng để cho các nhà bán lẻ biết danh sách của bạn là hàng đặt trước sẽ giao trong tương lai hay hàng có sẵn và giao ngay bây giờ.

  3. Chọn Đặt hàng trước để giao hàng trong tương lai .

  4. Nhập ngày bắt đầu giao hàng dự kiến ​​của bạn . Đây là ngày bạn dự kiến ​​vận chuyển sản phẩm. Theo mặc định, ngày Hạn chót đặt hàng sẽ được liệt kê là ngày bắt đầu giao hàng. Khi ngày này trôi qua, danh sách đặt hàng trước sẽ tự động hủy kích hoạt.

  5. [Tùy chọn] Nếu muốn vận chuyển sản phẩm trong một khoảng thời gian, bạn có thể nhập Ngày kết thúc vận chuyển để tạo khoảng thời gian vận chuyển dự kiến.

  6. Đánh dấu vào ô nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm sau ngày bắt đầu giao hàng. Nếu bạn chọn tùy chọn này, ngày Hạn chót đặt hàng sẽ biến mất.

  7. [Tùy chọn] Nhập giá trị Đơn vị trong kho nếu bạn có sẵn số lượng đơn vị hạn chế để đặt hàng trước. Bạn có thể để trống trường này nếu bạn chấp nhận số lượng đơn đặt hàng trước không giới hạn. Nếu bạn nhập giá trị “0” và không chọn hộp kiểm Tiếp tục bán khi hết hàng , đơn đặt hàng trước của bạn sẽ hết hàng và không có sẵn để đặt hàng.

  8. Nếu sản phẩm đặt hàng trước của bạn có nhiều biến thể (tức là màu sắc, hoa văn, v.v.), bạn có thể chọn để tình trạng còn hàng giống nhau giữa các biến thể hoặc ấn định ngày giao hàng khác nhau cho từng biến thể.

  o   Để duy trì tình trạng còn hàng trên tất cả các biến thể: Đảm bảo nút chuyển đổi Giống nhau giữa các kích thước và màu sắc ở góc trên cùng bên phải được bật. Chuyển đổi này được bật theo mặc định.

  o   Để cung cấp các ngày giao hàng khác nhau cho các biến thể: Tắt tùy chọn Giống nhau giữa các kích thước và màu sắc và thêm ngày giao hàng cho từng biến thể.

  Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi?

  Lỗi: Không thể thay đổi chi tiết đặt hàng trước sản phẩm do hóa đơn #XXXX chưa được xác nhận

  · Điều này có nghĩa là bạn có hóa đơn đang chờ xử lý bao gồm sản phẩm này. Vui lòng chuyển đến tab Đơn hàng > Lập hóa đơn và tìm kiếm số hóa đơn. Không thể cập nhật các sản phẩm có trong hóa đơn chưa được xác nhận. Để xác nhận hóa đơn, hãy gửi lời nhắc về hóa đơn hoặc liên hệ trực tiếp với nhà bán lẻ để biết thêm thông tin. Nếu không cần hóa đơn này, bạn có thể chọn xóa . Điều này sẽ cho phép bạn thay đổi tính khả dụng của sản phẩm.

  Lỗi: Không thể đặt hàng trước một sản phẩm có thể đặt hàng trước/ Sản phẩm có thể đặt hàng trước không thể đặt hàng lại

  · Điều này có nghĩa là tùy chọn sản phẩm của bạn được đánh dấu là không có sẵn, khiến nó hết hàng. Để đặt tùy chọn sản phẩm là đơn đặt hàng trước, trước tiên bạn cần đánh dấu sản phẩm là còn hàng bằng cách nhấp vào Đánh dấu là còn hàng . Điều này sẽ cho phép bạn liệt kê tùy chọn sản phẩm dưới dạng đơn đặt hàng trước.

  Tôi có thể giới hạn người có thể mua đơn đặt hàng trước của mình không?

  Nếu lo lắng về việc ai có thể xem và vận chuyển các mặt hàng đặt trước của bạn, thì bạn chỉ có khả năng bán các mặt hàng đặt trước cho các nhà bán lẻ đủ điều kiện. Cài đặt này là cài đặt mặc định và đã được bật trong tab Cài đặt cửa hàng của bạn . Các nhà bán lẻ đủ điều kiện là những người đã đáp ứng các yêu cầu mua sỉ của Daisantiles hoặc nằm trong danh sách khách hàng Daisantiles của bạn. Khi bật nút chuyển đổi này, chỉ những nhà bán lẻ này mới có thể xem các mặt hàng đặt hàng trước của bạn. Để biết thêm thông tin về các nhà bán lẻ đủ điều kiện, xem tại đây .

  Tôi có thể tải lên hàng loạt và chỉnh sửa đơn đặt hàng trước không?

  Đúng! Nếu muốn thêm hàng loạt sản phẩm đặt hàng trước vào cửa hàng của mình, bạn có thể thêm các danh sách này vào cửa hàng của mình bằng công cụ Tải lên hàng loạt trong cổng thông tin của mình. Bạn có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng trước bằng công cụ Chỉnh sửa hàng loạt .

  Thêm đơn đặt hàng trước với số lượng lớn

  Điều hướng đến tab Sản phẩm> Tải lên hàng loạt trong cổng thông tin của bạn. Chọn nút Tải xuống có nội dung Chỉ thêm đơn đặt hàng trước mới? trong Bước 1. Các phần bên dưới phải được điền vào mẫu Tải lên hàng loạt để tạo sản phẩm đặt hàng trước:

  · Đặt hàng trước (Có/Không)

  · Vận chuyển theo ngày (YYYY-MM-DD)

  · Giao hàng trước ngày kết thúc (nếu phạm vi, YYYY-MM-DD)

  · Đặt hàng theo ngày (YYYY-MM-DD)

  · Bán sau khi đặt hàng theo/Ngày giao hàng (Y/N)

  Để biết thêm thông tin về từng phần phải được điền để tạo đơn đặt hàng trước, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  Vận chuyển theo ngày (YYYY-MM-DD)

  · Thời điểm dự kiến ​​giao hàng cho đơn đặt hàng trước

  ·  Bất kỳ ngày nào <= 730 ngày kể từ bây giờ

  Giao hàng trước ngày kết thúc (nếu phạm vi, YYYY-MM-DD)

  · Nếu có một phạm vi ngày giao hàng dự kiến ​​cho đơn đặt hàng trước, thì ngày kết thúc của phạm vi đó (Ship By Date sẽ là ngày bắt đầu của phạm vi)

  ·  Bất kỳ ngày nào sau ngày giao hàng

  Đặt hàng theo ngày (YYYY-MM-DD)

  · Ngày cuối cùng để đặt hàng trước, nếu có

  · Bất kỳ ngày nào sau ngày hôm nay và trước Ship By Date

  Bán sau khi đặt hàng theo/Ngày giao hàng (Y/N)

  · Theo mặc định, các đơn đặt hàng trước sẽ tự động bị hủy xuất bản sau khi đặt hàng trước/ngày giao hàng. Nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm này sau những ngày này, hãy đặt giá trị thành "Y" cho cột này

  · Có/không

  Khi mẫu đã được điền với tất cả các chi tiết sản phẩm của bạn, bạn có thể chuyển sang Bước 2 trong cổng thông tin của mình và tải lên bảng tính hoàn chỉnh của mình. Khi bạn chọn Gửi, bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng quá trình tải lên đã hoàn tất. Để tìm hiểu thêm về quy trình Tải lên hàng loạt, bạn có thể tham khảo Làm cách nào để thêm sản phẩm bằng Trình tải lên hàng loạt?

  Chỉnh sửa đơn đặt hàng trước hàng loạt

  Khi bạn đang ở trong công cụ Chỉnh sửa hàng loạt , hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Chọn + Thêm trường

  2. Chọn Đặt trước Trong phần Cài đặt sản phẩm

  3. Giờ đây, bạn sẽ có thể xem và chỉnh sửa cài đặt đặt hàng trước bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt:

  · Bật hoặc tắt khả năng đặt hàng trước

  · Ngày giao hàng (bắt buộc)

  · Đặt hàng theo ngày (tùy chọn)

  Để tìm hiểu thêm về Trình chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể tham khảo Làm cách nào để chỉnh sửa sản phẩm bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt?

  Đơn đặt hàng trước sẽ xuất hiện như thế nào trong tài khoản của tôi?

  Khi một nhà bán lẻ đặt một đơn đặt hàng bao gồm danh sách đặt hàng ngay và đặt hàng trước, các đơn đặt hàng sẽ được chia nhỏ tùy thuộc vào ngày giao hàng. Bạn có thể lọc loại đơn đặt hàng theo Đặt hàng ngay hoặc Đặt hàng trước trên trang Đơn hàng bằng cách chọn trên menu thả xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.

  Làm cách nào để chấp nhận hoặc hủy đơn đặt hàng trước?

  Để chấp nhận đơn đặt hàng trước, hãy làm theo quy trình tương tự như chấp nhận đơn đặt hàng ATS. Để tìm các đơn đặt hàng trước mới, hãy tìm email Đơn đặt hàng bán buôn mới đã được gửi cho bạn, chọn Xem đơn đặt hàng hoặc đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của bạn, đi tới Đơn đặt hàng của tôi hoặc chọn đơn đặt hàng mới.

  Bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng trước bằng cách chọn nút Chấp nhận đơn đặt hàng trước trên trang đặt hàng. Bạn có thể cập nhật ngày giao hàng dự kiến ​​nếu cần, vì chúng tôi nhận thấy các đơn đặt hàng này thường được thực hiện vài tháng sau khi đơn đặt hàng trước được đặt. Đơn đặt hàng trước không được chấp nhận trong vòng 30 ngày sẽ tự động bị hủy.

  Khi bắt đầu cửa sổ giao hàng, bạn sẽ nhận được lời nhắc nhập ngày giao hàng ước tính. Bạn có thể nhập ngày giao hàng ước tính của mình trên trang đặt hàng. Nếu vì lý do nào đó sẽ có sự chậm trễ trong việc giao hàng hoặc bạn muốn thay đổi lại ngày giao hàng, bạn có thể chọn một ngày bên ngoài cửa sổ giao hàng ban đầu của mình để thông báo ngày giao hàng mới này cho nhà bán lẻ. Các nhà bán lẻ của bạn sẽ tự động được thông báo rằng đơn đặt hàng của họ đang được xử lý. Các đơn đặt hàng trước không được thực hiện sau 30 ngày so với ngày giao hàng dự kiến ​​sẽ tự động bị hủy trong hệ thống theo chính sách hủy của Daisantiles.

  Để hủy đơn hàng, hãy chọn nút Hủy đơn hàng ở bên phải của trang thực hiện. Điều này sẽ tự động thông báo cho nhà bán lẻ rằng đơn đặt hàng của họ đã bị hủy và sẽ không được thực hiện.

  Làm cách nào để chỉnh sửa đơn đặt hàng trước?

  Chức năng Chỉnh sửa đơn hàng cho phép bạn:

  · Thay đổi địa chỉ giao hàng

  · Điều chỉnh số lượng mặt hàng

  · Thêm hoặc điều chỉnh khuyến mãi

  · Thêm và xóa các mục

  Để chỉnh sửa đơn hàng, hãy chọn đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa từ trang Đơn hàng của bạn . Khi bạn đang ở trang thực hiện đơn hàng, hãy chọn liên kết Chỉnh sửa đơn hàng ở góc trên cùng bên phải.

  Mục chi tiết:

  · Thêm sản phẩm đặt hàng trước bằng cách chọn nút Thêm sản phẩm ở cuối phần Chi tiết mặt hàng. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên của sản phẩm đặt hàng trước mà bạn muốn thêm, sau đó chọn sản phẩm.

  · Bạn không thể có danh sách không đặt hàng trước và danh sách đặt hàng trước theo cùng một thứ tự do ngày giao hàng khác nhau. Khi các chỉnh sửa của bạn hoàn tất, hãy chọn Cập nhật để lưu và để lại ghi chú tùy chọn cho nhà bán lẻ. Chọn Gửi. Nhà bán lẻ của bạn sẽ nhận được thông báo qua email về những thay đổi được thực hiện đối với đơn đặt hàng của họ.

  Làm cách nào để tách đơn đặt hàng trước?

  Việc tách một đơn đặt hàng trước cho phép bạn phân chia một đơn đặt hàng trước hiện có thành hai đơn hàng để dễ dàng tính đến các thay đổi đối với một số sản phẩm đặt hàng trước trong một đơn hàng chưa thực hiện. Khi bạn “tách” đơn đặt hàng trước, bạn chỉ định số lượng sản phẩm bạn muốn chuyển từ đơn đặt hàng trước ban đầu sang đơn đặt hàng trước mới.

  Tất cả các chi tiết đơn hàng, bao gồm địa chỉ giao hàng và ngày giao hàng dự kiến, sẽ được giữ nguyên. Đơn đặt hàng mới sẽ có một số đơn đặt hàng thương hiệu duy nhất trong khi đối với các nhà bán lẻ, nó sẽ vẫn ở dưới số đơn đặt hàng hiện có. Khi bạn đã tạo đơn đặt hàng mới, bạn có thể điều chỉnh chi tiết đơn đặt hàng nếu cần và các nhà bán lẻ của bạn sẽ nhận được thông báo qua email về những thay đổi đã thực hiện.

  1. Để bắt đầu tách, hãy chuyển đến tab Đơn hàng trong cổng thông tin của bạn và chọn đơn hàng bạn muốn tách.

  2. Chọn nút Tách thứ tự ở phía bên tay phải của trang.

  3. Một màn hình bật lên sẽ xuất hiện hiển thị tất cả các sản phẩm trong đơn đặt hàng và số lượng của từng sản phẩm riêng lẻ đã được đặt hàng. Sẽ có hai cột được gọi là “Bản gốc” và “Đơn hàng mới”. Bạn có thể nhập số lượng sản phẩm bạn muốn chuyển sang đơn hàng mới hoặc bạn có thể chọn hộp kiểm Chuyển tất cả để nhanh chóng chuyển tất cả các đơn vị sang đơn hàng thứ hai. Xin lưu ý rằng bạn không thể chuyển tất cả các sản phẩm tồn tại trong đơn hàng ban đầu sang đơn hàng mới.

  4. Khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi mong muốn, hãy chọn nút Tạo đơn hàng mới .

  5. Một trang tóm tắt đơn đặt hàng sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn liên kết Đi tới đơn hàng trên trang đó để xem từng đơn hàng hoặc bạn có thể thoát khỏi trang đó và quay lại đơn hàng ban đầu hiện được cập nhật.

  6. Nếu chọn đơn hàng mới, bạn có thể cập nhật ngay ngày giao hàng dự kiến ​​trên đơn hàng mới ở khung trên cùng bên trái hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với chi tiết đơn hàng bằng chức năng Chỉnh sửa  bên phải màn hình. Các nhà bán lẻ của bạn nhận được thông báo qua email về những thay đổi được thực hiện đối với đơn đặt hàng.

  Làm cách nào để viết đơn đặt hàng trước cho các nhà bán lẻ của tôi?

  Để viết đơn đặt hàng trước cho các nhà bán lẻ của bạn, hãy điều hướng đến tab Lập hóa đơn trong Đơn hàng và chọn nút Tạo hóa đơn ở góc trên cùng bên phải của trang.

  Nếu bạn đang thêm các kiểu đặt hàng trước với nhiều ngày giao hàng khác nhau, hóa đơn sẽ chia thành nhiều đơn đặt hàng dựa trên ngày giao hàng khi nhà bán lẻ chấp nhận hóa đơn. Tương tự, nếu bạn thêm các kiểu có sẵn để vận chuyển và đơn đặt hàng trước, chúng sẽ chia thành các đơn đặt hàng riêng biệt sau khi nhà bán lẻ xác nhận hóa đơn.

  Khi bạn đã thêm tất cả các sản phẩm vào đơn đặt hàng, bạn sẽ có thể Lưu Bản nháp . Sau đó, bạn có thể gửi hóa đơn qua email cho nhà bán lẻ bằng cách chọn Gửi hóa đơn qua email .

  Để biết thêm thông tin về cách viết đơn đặt hàng và đơn đặt hàng trước qua Daisantiles, hãy truy cập Cách viết hóa đơn của bạn qua Daisantiles.

  Khi nào tôi sẽ được thanh toán cho các đơn đặt hàng trước?

  Các khoản thanh toán hoạt động giống như các khoản thanh toán thông thường. Bạn sẽ được thanh toán với các điều khoản thanh toán thông thường dựa trên ngày giao hàng. Có nghĩa là bạn sẽ được thanh toán theo các điều khoản thanh toán ACH Next Day hoặc ACH Net 30 dựa trên các điều khoản thanh toán bạn đã chọn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Tôi có những lựa chọn nào cho các khoản thanh toán?