Quản lý sản phẩm


Quản lý sản phẩm

Hướng dẫn đề xuất

Thẻ thuộc tính của sản phẩm

Thẻ thuộc tính cho phép các nhà sản xuất làm nổi bật các tính năng chính của sản phẩm trên Daisantiles. Các thuộc tính bao gồm các thuộc tính như: Size, màu sắc, thể loại,... Chúng tôi cũng cung cấp các thuộc tính cho các sản phẩm trong danh mục Gạch ốp lát, Đá trang trí, keo dán xây dựng... với nhiều sản

Đọc thêm

Đặt hàng trước

Đặt hàng trước là gì? Đơn đặt hàng trước là đơn đặt hàng cho một kiểu dáng trước khi kiểu dáng đó được sản xuất, với điều kiện là kiểu dáng đó sẽ được giao sau. Đơn đặt hàng trước được đặt trên các bộ sưu tập được cung cấp trong khoảng thời gian mua

Đọc thêm

Làm cách nào để chỉnh sửa sản phẩm bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt?

Công cụ Trình chỉnh sửa hàng loạt cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trực tiếp trong cổng thương hiệu của mình. Các nhà cung cấp sử dụng nó để cập nhật giá của họ, thời gian giao hàng trước, v.v. Cách truy cập Trình chỉnh sửa hàng loạt

Đọc thêm

Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm?

Bạn có thể thêm sản phẩm mới vào trang thương hiệu của mình bất kỳ lúc nào bằng Trình chỉnh sửa sản phẩm. Để làm như vậy, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của bạn và chọn tab Sản phẩm trong thanh điều hướng ở bên trái. Để thêm danh sách sản phẩm mới:

Đọc thêm

Tôi có thể tùy chỉnh bản dịch sản phẩm của mình không?

Đúng vậy! Bạn hiện có thể tùy chỉnh cả tên và mô tả sản phẩm của mình. Để tạo bản dịch tùy chỉnh, hãy truy cập trang Cài đặt cửa hàng trên cổng thông tin thương hiệu của bạn. Trong phần Bản dịch danh mục tùy chỉnh, bạn có thể chọn ngôn ngữ dịch tùy chỉnh của mình. Bạn sẽ chỉ có thể tạo các bản dịch tùy

Đọc thêm

Gửi yêu cầu thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm

Nếu bạn cần thêm hoặc chỉnh sửa hơn 10 danh sách sản phẩm cùng lúc, đội ngũ của chúng tôi có thể trợ giúp! Vui lòng cung cấp danh mục các phần bổ sung hoặc chỉnh sửa sản phẩm của bạn ở định dạng .xlsx hoặc .csv. Thêm sản phẩm mới

Đọc thêm