Gửi yêu cầu thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm

Nếu bạn cần thêm hoặc chỉnh sửa hơn 10 danh sách sản phẩm cùng lúc, đội ngũ của chúng tôi có thể trợ giúp! Vui lòng cung cấp danh mục các phần bổ sung hoặc chỉnh sửa sản phẩm của bạn ở định dạng .xlsx hoặc .csv.

Thêm sản phẩm mới

Nếu bạn đang thêm sản phẩm mới , hãy tải xuống mẫu của chúng tôi từ cổng thông tin thương hiệu bằng cách nhấp vào Sản phẩm > Tải lên hàng loạt > Tải xuống ở đó thông báo Chỉ thêm sản phẩm mới?

Để biết hướng dẫn về cách điền vào mẫu, vui lòng xem tab Hướng dẫn. Ngoài ra, bạn có thể gửi một tập tin của riêng bạn.

Cho dù bạn đang sử dụng mẫu của chúng tôi hay tệp của riêng bạn để thêm sản phẩm mới , vui lòng cung cấp thông tin sau:

 • Tên sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm (Tùy chọn)
 • Số lượng thùng (Tùy chọn, nếu để trống mặc định là 1)
 • Số lượng đặt hàng tối thiểu (Tùy chọn, nếu để trống mặc định là 1)
 • Đơn giá bán buôn
 • Đơn giá bán lẻ
 • (Các) hình ảnh, có thể ở dạng:
  • Liên kết tới một ổ đĩa, chẳng hạn như Google Drive, Dropbox hoặc WeTransfer hoặc liên kết tới trang web của bạn
  • Dán tên tệp hình ảnh của bạn vào các cột hình ảnh và gửi một thư mục hoặc liên kết với các hình ảnh tương ứng
  • Dán các liên kết URL công khai của hình ảnh của bạn vào các cột hình ảnh

Chỉnh sửa sản phẩm hiện có

Chỉnh sửa các sản phẩm hiện có của bạn: Sản phẩm > Tải lên hàng loạt > Tải xuống ở đâu cho biết Thêm hoặc chỉnh sửa các sản phẩm hiện có?
Cho dù bạn đang sử dụng mẫu của chúng tôi hay tệp của riêng bạn để chỉnh sửa sản phẩm , hãy lưu ý rằng thông tin sau là bắt buộc:

 • Số nhận dạng sản phẩm (ví dụ: số SKU, tên sản phẩm, mã thông báo sản phẩm)
 • Giá trị mới
 • Nếu cập nhật một giá trị (ví dụ: giá bán buôn), hãy đảm bảo các giá trị mới được đưa vào một cột trong danh mục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng mẫu của chúng tôi, bạn có thể thực hiện các thay đổi trực tiếp trong tệp.

Gửi hình ảnh sản phẩm

Bạn có thể gửi hình ảnh sản phẩm trong một tệp zip riêng, liên kết Dropbox, Google Drive hoặc WeTransfer hoặc cho phép chúng tôi lấy hình ảnh từ trang web của bạn. Tuy nhiên, vui lòng không dán hình ảnh trực tiếp vào chính tệp đó. Vui lòng cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao cho từng danh sách sản phẩm và gắn nhãn cho từng hình ảnh bằng tên hoặc kiểu sản phẩm tương ứng như được liệt kê trong tệp danh mục của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Nguyên tắc chụp ảnh sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn định gửi liên kết Dropbox hoặc Google Drive, vui lòng đảm bảo rằng các quyền được đặt để bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem và tải xuống (các) tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm cách nào để chia sẻ hình ảnh sản phẩm của tôi để giới thiệu?

Gửi yêu cầu của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng gửi yêu cầu của mình, hãy chuyển đến tab Sản phẩm , nhấp vào nút Thêm sản phẩm và chọn Nhận trợ giúp từ Daisantiles từ menu thả xuống.

Một phương thức sẽ xuất hiện để bạn chọn loại yêu cầu. Bạn có tùy chọn để đính kèm tệp danh mục đã hoàn thành của mình. Nếu điều này không áp dụng cho yêu cầu của bạn, bạn có thể bỏ qua phần này! Khi bước này hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo.

Trong bước tiếp theo, bạn sẽ được nhắc chọn tùy chọn chia sẻ để tải hình ảnh lên. Đính kèm tệp zip, cung cấp liên kết Dropbox, Google Drive hoặc WeTransfer hoặc cho phép chúng tôi sử dụng ảnh từ trang web của bạn. Bước này cũng là tùy chọn, vì vậy vui lòng bỏ qua nếu yêu cầu của bạn không liên quan đến hình ảnh. Khi bước này hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo.

Ở bước cuối cùng, bạn sẽ cần cung cấp hướng dẫn cho nhóm của chúng tôi. Vui lòng cung cấp hướng dẫn rõ ràng và chi tiết để đảm bảo yêu cầu của bạn được hoàn thành đúng cách!

Khi bạn đã thêm hướng dẫn của mình, hãy nhấp vào Gửi để gửi yêu cầu của bạn. Sau khi yêu cầu của bạn được gửi, đội ngũ của chúng tôi có thể mất tối đa 5 ngày làm việc để cập nhật danh mục của bạn. Bạn sẽ nhận được email sau khi nhóm xử lý xong yêu cầu của bạn. Mội thắc mắc xin vui lòng liên hệ: lienhe@daisantiles.com