Làm cách nào để chỉnh sửa sản phẩm bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt?

Công cụ Trình chỉnh sửa hàng loạt cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trực tiếp trong cổng thương hiệu của mình. Các nhà cung cấp sử dụng nó để cập nhật giá của họ, thời gian giao hàng trước, v.v.

Cách truy cập Trình chỉnh sửa hàng loạt

Để truy cập Trình chỉnh sửa hàng loạt:

 1. Chọn hơn 1 sản phẩm từ bất kỳ tab nào trên bảng sản phẩm trong tab Sản phẩm của bạn hoặc sử dụng tùy chọn Lọc theo để lọc sản phẩm theo: Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, Số lượng hàng tồn kho, Ngày thêm, Ngày giao hàng đầu tiên, Đặt hàng trước. Khi bạn đã thực hiện các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt trong thanh công cụ trên cùng của bảng sản phẩm để được đưa đến Trình chỉnh sửa hàng loạt.

 2. Nhấp vào biểu ngữ trong tab Sản phẩm của bạn để thông báo rằng bạn còn sản phẩm ở dạng bản nháp đã được nhập cách đây chưa đầy 7 ngày

Chỉnh sửa sản phẩm trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

Sử dụng Trình chỉnh sửa hàng loạt thật dễ dàng! Tương tự như cách bạn sử dụng bảng tính, bạn có thể kéo và thả nhiều hàng và cột, giữ phím Shift để chọn nhiều ô, đồng thời sao chép và dán giá trị ô vào các ô khác.

Để xuất bản một sản phẩm, bạn phải điền vào một số trường bắt buộc. Điều này bao gồm:

 • Tên sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Quy mô trường hợp
 • Giá sỉ
 • Giá bán lẻ

Nếu tất cả các trường bắt buộc đều được điền, trạng thái sản phẩm sẽ hiển thị chấm màu lục cho biết sản phẩm đã sẵn sàng xuất bản. Các sản phẩm đã xuất bản sẽ hiển thị dấu kiểm màu xanh lục trong cột trạng thái. Nếu không, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi. Không thể hủy xuất bản sản phẩm bằng trình chỉnh sửa.

Có một số chi tiết sản phẩm không thể chỉnh sửa trong Trình chỉnh sửa hàng loạt. Điều này bao gồm:

 • Tùy chọn sản phẩm chưa được công bố
 • Ảnh hoặc video sản phẩm
 • người thử nghiệm tại cửa hàng
 • Tùy chỉnh/và hoặc yêu cầu đặc biệt

Để chỉnh sửa bất kỳ trường nào trong số này, bạn cần chỉnh sửa từng sản phẩm riêng lẻ trong tab Sản phẩm hoặc sử dụng công cụ Tải lên hàng loạt .

Nhấp vào Lưu chỉnh sửa để lưu các chỉnh sửa của bạn. Nếu sản phẩm đã sẵn sàng xuất bản, một phương thức sẽ xuất hiện nhắc bạn nhấp vào Xuất bản sản phẩm để xuất bản sản phẩm của bạn hoặc Tiếp tục mà không xuất bản để giữ sản phẩm ở trạng thái nháp. Sử dụng nút Hoàn tác để hoàn tác lần lưu hoặc xuất bản gần đây nhất của bạn. Nếu bạn có nhiều trang sản phẩm, bạn sẽ cần lưu các chỉnh sửa, xuất bản sản phẩm hoặc xóa các thay đổi trên trang hiện tại của mình trước khi chuyển sang một trang khác.

Chúng tôi đang tung ra các bản cập nhật và cải tiến cho Trình chỉnh sửa hàng loạt theo từng giai đoạn. Nếu bạn không có tùy chọn chỉnh sửa các sản phẩm đang hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ chức năng nào khác được mô tả trong bài viết này, vui lòng biết rằng tính năng này sẽ khả dụng trong vài tuần tới.