Làm thế nào để lên đơn hàng cho khách hàng của tôi thông qua Daisantiles?

Công cụ lên đơn hàng là gì?

Đó là một cách dễ dàng để bạn tạo đơn đặt hàng và lập hóa đơn cho tất cả người mua của mình trực tiếp từ cổng thông tin Daisantiles của bạn. Khi bạn nhận được đơn đặt hàng trực tiếp từ người mua, bạn có thể dễ dàng tạo và gửi đơn đặt hàng bằng Công cụ lên đơn đặt hàng Daisantiles, công cụ này có sẵn cho tất cả các nhà sản xuất của chúng tôi.

Tại sao tôi nên sử dụng Daisantiles để viết đơn đặt hàng cho các nhà bán lẻ của mình?

 • Đơn giản hóa hoạt động kinh doanh bán buôn của bạn với tất cả các đơn đặt hàng của bạn ở một nơi.
 • Không có phí hàng tháng và không có phí xử lý so với các công cụ khác.
 • Trả 0% hoa hồng cho những người mua hiện tại không có trên Daisantiles và các đơn đặt hàng thông qua liên kết Daisantiles của bạn.
 • Cung cấp các lợi ích của Daisantiles như một năm vận chuyển miễn phí, khoản tín dụng cho đơn hàng đầu tiên của họ và 60 điều khoản ròng cho tất cả người mua của bạn!
 • Loại bỏ sự cần thiết phải theo đuổi các khoản thanh toán trên các đơn đặt hàng đã được xác nhận. Chúng tôi đảm bảo cho họ!

Tôi có thể lên đơn đặt hàng cho những khách hàng không phải trên Daisantiles không?

Hoàn toàn có! Khách hàng của bạn không phải đăng ký Daisantiles để chấp nhận và thanh toán cho đơn đặt hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách liền mạch.

Chi phí viết đơn hàng trên Daisantiles là bao nhiêu?

Chúng tôi chỉ tính phí hoa hồng cho các đơn đặt hàng lặp lại từ khách hàng của Daisantiles Marketplace - như thể họ đã đặt hàng lại từ Marketplace. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được 0% hoa hồng cho các đơn đặt hàng từ người mua không phải là khách hàng của Daisantiles.

Mất bao lâu để được thanh toán cho các đơn đặt hàng bằng văn bản?

Các đơn đặt hàng bằng văn bản trên Daisantiles sẽ được thanh toán theo cùng các điều khoản bạn đã chọn cho tài khoản Daisantiles của mình.

Trải nghiệm như thế nào đối với các nhà bán lẻ của tôi?

Khi bạn viết đơn đặt hàng cho một nhà bán lẻ, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi cho họ một email có đầy đủ chi tiết về đơn đặt hàng và hướng dẫn thanh toán cho đơn đặt hàng cũng như phê duyệt đơn đặt hàng đó.

Khách hàng có tài khoản Daisantiles có thể xem xét và phê duyệt đơn đặt hàng, trong email họ nhận được hoặc trong cổng thông tin Daisantiles của họ dưới phần 'Yêu cầu hành động' trên trang Đơn đặt hàng của họ. Khách hàng có tài khoản Daisantiles sẽ nhận được các điều khoản thanh toán tiêu chuẩn của họ.

Những khách hàng không có tài khoản Daisantiles có thể xem lại chi tiết đơn đặt hàng trong email họ nhận được, sau đó thanh toán an toàn với tư cách là khách và thanh toán cho đơn đặt hàng mà không cần phải đăng ký Daisantiles. Thẻ tín dụng của họ sẽ bị tính phí khi giao hàng.

Làm thế nào để tôi bắt đầu viết một đơn đặt hàng?

Bạn có thể truy cập công cụ lên đơn đặt hàng thông qua các khu vực sau trong tài khoản của mình:

 • Các tab Đơn hàng và Lập hóa đơn: Chọn nút “Tạo Đơn hàng” nằm ở góc trên cùng bên phải. Thao tác này sẽ mở ra một biểu mẫu trống để bạn bắt đầu viết đơn đặt hàng
 • Trang hoạt động của nhà bán lẻ trong tab Khách hàng của bạn: Chọn nút “Tạo đơn hàng” nằm trong phần Thông tin liên hệ ở phía bên phải. Điều này sẽ mở ra một trang đặt hàng mới với thông tin liên hệ và thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho nhà bán lẻ đó đã được điền sẵn.
 • Cửa sổ Messenger: Chọn biểu tượng “Tạo đơn hàng” nằm dưới tên của nhà bán lẻ. Điều này sẽ mở ra một trang đặt hàng mới với thông tin liên hệ và thanh toán mà chúng tôi có trong hồ sơ cho nhà bán lẻ đó đã được điền sẵn.
 • Trang chủ Nút đặt hàng: Ngay từ trang chủ của bạn, bạn sẽ có thể tạo một đơn đặt hàng mới bằng cách sử dụng nút Đặt hàng ở trên cùng.

Làm thế nào để tôi viết một đơn đặt hàng?

Khi bạn đang ở trang đặt hàng mới, bạn có thể viết một đơn đặt hàng sẽ được gửi đến nhà bán lẻ để phê duyệt. Bắt đầu bằng cách hoàn thành các phần sau:

 • Thông tin chi tiết về khách hàng: Nếu thông tin chi tiết về khách hàng chưa được điền trước, hãy tìm kiếm khách hàng bằng cách sử dụng tên cửa hàng, họ hoặc tên hoặc địa chỉ email của nhà bán lẻ. Nếu không tìm thấy kết quả nào cho nhà bán lẻ mà bạn muốn viết đơn đặt hàng, hãy nhấp vào 'Thêm khách hàng mới' để điền thông tin chi tiết của họ.
 • Chi tiết đơn hàng: Khi bạn đã thêm thông tin chi tiết về khách hàng, bạn có thể xây dựng đơn hàng. Nếu bạn muốn thêm một mặt hàng được liệt kê trên Daisantiles, hãy bắt đầu nhập SKU hoặc tên của sản phẩm vào trường tìm kiếm và nhấp để thêm mặt hàng đó vào đơn hàng. Sau khi sản phẩm được thêm vào, bạn sẽ có thể điều chỉnh số lượng theo ý muốn!

  • Mục tùy chỉnh: Ngoài ra còn có tùy chọn để thêm các mục tùy chỉnh hoặc không có trên Daisantiles. Để thêm một mục tùy chỉnh, hãy nhấp vào liên kết '+ Mục tùy chỉnh' bên cạnh trường tìm kiếm sản phẩm. Sau đó, bạn sẽ có thể đặt tên cho mặt hàng và đặt giá cũng như số lượng sẽ được thêm vào đơn đặt hàng. Điều này hữu ích cho các mẫu, người thử nghiệm hoặc bất kỳ sản phẩm nào bạn chưa liệt kê trên Daisantiles.
 • Ngày giao hàng: Sau khi tất cả các mặt hàng đã được thêm vào đơn đặt hàng, hãy chọn thời gian giao hàng cho đơn hàng phù hợp. Nếu là đơn đặt hàng theo lịch trình, trường lịch sẽ xuất hiện để bạn chọn ngày. Nếu Đặt hàng trước được chọn, tất cả các sản phẩm được thêm vào phải là hàng đặt trước với cùng thời hạn giao hàng.
 • Khuyến mãi: Bạn cũng có thể thêm khuyến mãi tùy chỉnh vào đơn đặt hàng bằng cách chọn liên kết “Thêm khuyến mãi” được liệt kê bên dưới tổng phụ. Tại đó, bạn sẽ có thể áp dụng giảm giá (giảm số tiền cố định hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm) và chọn xem bạn có muốn cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí hay không.

Sau khi tất cả các chi tiết bắt buộc được điền vào, tùy chọn gửi đơn đặt hàng qua email cho khách hàng sẽ có sẵn để chọn ở dưới cùng bên phải của trang.

Các đơn đặt hàng bằng văn bản có xuất hiện cùng với các đơn đặt hàng khác của tôi không?

Có, tất cả các đơn đặt hàng bằng văn bản sẽ xuất hiện ở cùng một vị trí với các đơn đặt hàng trên thị trường của bạn và cũng được thực hiện theo cùng một cách. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy đơn đặt hàng bằng văn bản trong trang đơn đặt hàng sau khi đơn đặt hàng được chấp thuận. Sau khi đơn hàng được xác nhận, bạn sẽ thấy lời nhắc ở đầu đơn hàng bằng văn bản liên kết với đơn hàng đã tạo.