Làm thế nào tôi được thông báo về các đơn đặt hàng mới?

Daisantiles thông báo cho bạn qua email mỗi khi bạn nhận được đơn đặt hàng mới. Thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của mình.

Mỗi email sẽ đến với dòng chủ đề và định dạng sau:

Đơn đặt hàng bán sỉ mới cho "Tên cửa hàng của nhà bán lẻ" (#số đơn đặt hàng)

Tài khoản Daisantiles của bạn cũng sẽ được cập nhật với các chi tiết đơn đặt hàng mới. Bạn có thể xem đơn đặt hàng này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Daisantiles của mình và truy cập trang Đơn hàng của bạn .

Khi bạn đã xem lại đơn đặt hàng và xác nhận rằng bạn có đủ sản phẩm để thực hiện, bạn có thể nhấp vào "Chấp nhận đơn hàng".

Nếu bạn không có đủ hàng để thực hiện đơn đặt hàng này, bạn có thể nhấp vào "Chỉnh sửa tình trạng còn hàng của mặt hàng" để đánh dấu bất kỳ mặt hàng nào đã ngừng sản xuất hoặc đặt hàng lại.

Daisantiles xác định xem một nhà bán lẻ có đủ tiêu chuẩn hay không bằng cách nào?

Khi các nhà bán lẻ đặt hàng trên Daisantiles, chúng tôi đảm bảo rằng họ đủ điều kiện bằng cách kiểm tra xem họ có thực sự kinh doanh hay không thông qua nhiều yếu tố có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Địa chỉ cửa hàng
  • Truyền thông xã hội
  • Sự hiện diện trên web
  • Lưu trữ ảnh
  • Quy mô cửa hàng
  • Thời gian trong kinh doanh
  • Giấy tờ thuế của người bán lại
  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh, v.v.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nhà bán lẻ, vui lòng liên hệ bằng cách gửi email đến: lienhe@daisantiles.com và chúng tôi rất sẵn lòng xem xét thêm.