Nếu tôi không có cửa hàng truyền thống thì sao?

Daisantiles chỉ hỗ trợ cửa hàng trực tuyến, cửa sổ bật lên, gian hàng, gian hàng, cửa hàng lưu động và các loại hình kinh doanh khác có kênh bán hàng công khai. Cũng giống như các cửa hàng truyền thống, các doanh nghiệp không truyền thống đủ điều kiện đăng ký các điều khoản thanh toán ròng 60 và tất cả tiền trả lại cho đơn đặt hàng đầu tiên của bạn với một thương hiệu sẽ được ghi có trở lại vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn.

Xin lưu ý: Chúng tôi không thể thực hiện các đơn đặt hàng cho các cửa hàng nhỏ hoặc nhà bán lẻ tại nhà chỉ thực hiện các đơn đặt hàng qua Amazon, Cratejoy, eBay, Etsy, Facebook cá nhân, Poshmark hoặc các thị trường bên thứ ba khác.

Ngoài ra, chúng tôi không thể thực hiện các đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp liên kết với các công ty tiếp thị đa cấp (MLM).

Bạn có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@daisantiles.com