Bắt đầu


Bắt đầu

Hướng dẫn đề xuất

Bắt đầu như một nhà bán lẻ châu Âu

Xin nồng nhiệt chào đón tất cả các nhà bán lẻ châu Âu mới tham gia thị trường! Chúng tôi rất vui mừng khi bạn tham gia phong trào cửa hàng tại địa phương của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hợp tác với Daisantiles để phát triển doanh nghiệp của mình!

Đọc thêm

Bắt đầu với tư cách là một nhà bán lẻ Canada

Chào mừng đến với Daisantiles! Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của trải nghiệm cần ghi nhớ khi bạn bắt đầu sử dụng Daisantiles. Đủ điều kiện Vui lòng đăng ký một tài khoản bán lẻ miễn phí tại đây . Các nhà bán lẻ phải

Đọc thêm

Bắt đầu với tư cách là một nhà bán lẻ tại Việt Nam

Xin nồng nhiệt chào đón tất cả các nhà bán lẻ Úc mới tham gia thị trường! Chúng tôi rất vui mừng khi bạn tham gia phong trào cửa hàng tại địa phương của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hợp tác với Daisantiles để phát triển doanh nghiệp của mình!

Đọc thêm

Làm cách nào tôi có thể sử dụng ưu đãi đăng ký Daisantiles Direct do một thương hiệu cung cấp cho tôi?

Để giúp các thương hiệu trên Daisantiles phát triển doanh nghiệp của họ, chúng tôi cho phép họ mở rộng ưu đãi đăng ký cho các nhà bán lẻ mà họ mời tham gia Daisantiles thông qua liên kết Daisantiles Direct của họ. Chúng tôi tài trợ cho ưu đãi này thay mặt họ.

Đọc thêm

Làm thế nào để tôi đăng ký trở thành nhà bán lẻ?

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến việc tham gia Daisantiles! Để đăng ký làm nhà bán lẻ xin vui lòng chuẩn bị để chia sẻ các thông tin sau: * Họ và tên * Loại cửa hàng

Đọc thêm

Nếu tôi không có cửa hàng truyền thống thì sao?

Daisantiles chỉ hỗ trợ cửa hàng trực tuyến, cửa sổ bật lên, gian hàng, gian hàng, cửa hàng lưu động và các loại hình kinh doanh khác có kênh bán hàng công khai. Cũng giống như các cửa hàng truyền thống, các doanh nghiệp không truyền thống đủ điều kiện đăng ký các điều khoản thanh toán ròng 60 và tất cả tiền

Đọc thêm