Nhà bán lẻ có thể hủy đơn đặt hàng của họ không?

Chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi một nhà bán lẻ có thể mua nhầm mặt hàng, đặt hàng quá nhiều hoặc vô tình đặt hàng sai nhà cung cấp mà họ muốn mua. Trong những trường hợp này, nhà bán lẻ có thể hủy đơn đặt hàng của họ trực tiếp từ trang "Đơn hàng" của họ trong vòng 24 giờ đầu tiên, miễn là bạn chưa bắt đầu xử lý đơn đặt hàng.

Đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn muốn thực hiện, vui lòng đảm bảo chấp nhận đơn đặt hàng và nhanh chóng nhập ngày giao hàng dự kiến. Nếu ngày giao hàng dự kiến ​​đã được nhập trước khi đóng cửa sổ 24 giờ, đơn đặt hàng sẽ ngay lập tức chuyển sang giai đoạn "xử lý" trong hệ thống của chúng tôi và nhà bán lẻ sẽ không còn tùy chọn hủy đơn đặt hàng nữa.

Nếu nhà bán lẻ muốn hủy đơn đặt hàng của họ sau khoảng thời gian 24 giờ hoặc sau khi đơn đặt hàng đã bắt đầu được xử lý, họ sẽ phải gửi yêu cầu hủy từ bạn. Bạn sẽ có khả năng xem xét và chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tương ứng.

Xin lưu ý: Tự động hủy xảy ra khi:

  • Một đơn đặt hàng không được chấp nhận trong vòng 20 ngày
  • Một đơn đặt hàng vẫn chưa được thực hiện sau 20 ngày kể từ ngày giao hàng dự kiến