Tại sao tôi gặp lỗi khi sử dụng Vận chuyển với Daisantiles?

Cảm ơn bạn đã hợp tác với Daisantiles để giao hàng cho bạn! Chúng tôi rất vui được cung cấp nhãn vận chuyển thay cho bạn thông qua Vận chuyển với Daisantiles. Khi chúng tôi tạo nhãn cho đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin được cung cấp cho từng gói hàng, cũng như thông tin trên chính danh sách sản phẩm.

Mỗi hãng vận chuyển có kích thước kiện hàng tối đa. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn kích thước gói hàng cho đơn đặt hàng của bạn.

Tất cả các sản phẩm trong đơn đặt hàng phải có những điều sau đây:

  • Trọng lượng gói hàng của bạn phải lớn hơn 0

Trọng lượng được nhập trên chi tiết gói hàng của bạn phải lớn hơn 0. Vui lòng nhập trọng lượng của tất cả các mặt hàng trong đơn đặt hàng, cộng với bao bì để tiếp tục.

  • Gói hàng của bạn không thể chứa hơn 100 mặt hàng

Khi vận chuyển một kiện hàng không được có nhiều hơn 100 mặt hàng. Để tiếp tục, vui lòng tách đơn hàng.

  • Vui lòng kiểm tra xem số điện thoại của bạn có hợp lệ không
  • Vui lòng kiểm tra xem cả địa chỉ người gửi và người nhận đều hợp lệ

Có thể có lỗi trong địa chỉ Gửi hàng từ hoặc địa chỉ nhà bán lẻ của bạn. Khi bạn đã xác nhận cả hai địa chỉ đều chính xác, vui lòng làm mới trang và thử thực hiện lại đơn đặt hàng.

  • Vui lòng kiểm tra xem đường người nhận có hợp lệ không

Địa chỉ đường phố của nhà bán lẻ có thể được nhập ở định dạng không chính xác. Nếu địa chỉ đường phố ở sai trường, điều này có thể gây ra lỗi này. Nếu bạn tiếp tục thấy lỗi này, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút Liên hệ với chúng tôi bên dưới.

  • Vui lòng kiểm tra xem mã bưu chính của người nhận có hợp lệ không

Mã bưu chính của nhà bán lẻ có thể có lỗi trong đó. Đôi khi đây có thể là lỗi đánh máy hoặc có khoảng trống không nên có. Vui lòng sửa lỗi và thử thực hiện lại đơn đặt hàng.

  • Người vận chuyển không có sẵn để vận chuyển đến các hộp bưu điện (PO)

Địa chỉ của nhà bán lẻ có hộp thư bưu điện (PO), nhưng hãng vận chuyển không thể gửi hàng đến loại địa chỉ này. Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ để cung cấp một địa chỉ khác hoặc chọn một nhà cung cấp dịch vụ khác.

  • Nhà cung cấp dịch vụ không khả dụng cho địa chỉ này

Nếu bạn thấy lỗi này, điều này có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ không thể phục vụ địa chỉ của nhà bán lẻ. Điều này có thể xảy ra nếu nhà bán lẻ nằm ở khu vực nông thôn hoặc khu vực mà nhà cung cấp dịch vụ không thể phục vụ. Vui lòng tiếp tục và sử dụng hãng vận chuyển khác hoặc sử dụng dịch vụ Tự vận chuyển.

Nếu bạn vẫn gặp lỗi, vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến email: lienhe@daisantiles.com