Tại sao tôi không thể thấy đơn đặt hàng của nhà bán lẻ trong tài khoản của mình?

Nếu nhà bán lẻ của bạn liên hệ với bạn để thông báo cho bạn biết rằng họ đã đặt hàng qua Daisantiles và bạn không thấy đơn hàng đó trong tài khoản của mình, thì có thể là do chúng tôi yêu cầu nhà bán lẻ cung cấp thêm thông tin để xác minh cửa hàng của họ.

Các nhà bán lẻ được xác minh như thế nào?

Daisantiles kiểm tra các nhà bán lẻ để xác minh rằng họ đủ điều kiện mua bán lẻ. Khi một nhà bán lẻ đăng ký và đặt hàng với Daisantiles, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin. Nếu vậy, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà bán lẻ. Trong thời gian chờ đợi, đơn đặt hàng sẽ bị tạm dừng và bạn sẽ không thấy nó trong tài khoản của mình cho đến khi nhận được thông tin bắt buộc. Nếu chúng tôi chấp thuận nhà bán lẻ, thì đơn đặt hàng sẽ được gửi cho bạn và bạn sẽ có thể thực hiện đơn hàng đó trong tài khoản của mình.

Nhà bán lẻ cần gì để có thể đặt hàng trên Daisantiles?

Các nhà bán lẻ nên có sẵn các thông tin sau khi đăng ký Daisantiles:

 • Địa chỉ email doanh nghiệp
 • URL trang web
 • ID thuế bán lại của tiểu bang nơi đơn đặt hàng sẽ được giao
 • Tất cả các hồ sơ truyền thông xã hội kinh doanh
 • Đối với các nhà bán lẻ gạch và vữa, địa chỉ vận chuyển kinh doanh mà đơn đặt hàng sẽ được giao

Các bước để một nhà bán lẻ đăng ký thành công

 • Nhập địa chỉ email doanh nghiệp và số điện thoại doanh nghiệp khi hoàn tất biểu mẫu đăng ký, không phải địa chỉ email hoặc số điện thoại cá nhân
 • Chọn chính xác Loại cửa hàng mô tả đúng nhất hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ 
 • Cung cấp Tên cửa hàng bán lẻ, chính xác như tên sẽ xuất hiện trên danh thiếp
 • Bao gồm một trang web bán lẻ được khuyến khích mạnh mẽ
 • Nếu không có trang web nào, hãy sử dụng tất cả các hồ sơ mạng xã hội hiện hành
 • Nhà bán lẻ chỉ trực tuyến: bao gồm địa chỉ trang web đầy đủ của cửa hàng bán lẻ
 • Bao gồm ID thuế bán lại để tránh bị chậm

Điều gì xảy ra nếu cần thêm thông tin?

Trong trường hợp Daisantiles cần thêm thông tin, nhà bán lẻ sẽ nhận được email từ lienhe@daisantiles.com và nhìn thấy một biểu ngữ màu đen trên trang chủ tài khoản Daisantiles của họ để hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp của họ. Để biết thêm chi tiết về cách hoàn thành hồ sơ, hãy truy cập Cần thông tin gì cho hồ sơ cửa hàng của tôi?

Sau khi nhà bán lẻ gửi thông tin được yêu cầu, Daisantiles sẽ xem xét thông tin trong vòng 1 - 2 ngày làm việc. Daisantiles đặt mục tiêu xử lý các đơn đặt hàng đầu tiên trong vòng 24 - 48 giờ kể từ khi đặt. Nếu được chấp thuận, đơn đặt hàng sẽ được gửi đến các nhà sản xuất để thực hiện.

Nếu cần thêm thông tin, Daisantiles sẽ gửi email nhắc nhở đến nhà bán lẻ trong 3 ngày.
Và lời nhắc cuối cùng được gửi 7 ngày sau yêu cầu ban đầu. Để biết thông tin về các nhà bán lẻ trực tuyến, hãy truy cập Nếu tôi không có cửa hàng truyền thống thì sao?

Cách yêu cầu trợ giúp

Nếu một nhà bán lẻ đã đặt một đơn đặt hàng và đơn đặt hàng đó không hiển thị trong tài khoản của bạn, vui lòng chia sẻ thông tin được lưu ý ở trên trong bài viết này với nhà bán lẻ của bạn vì đơn đặt hàng có thể vẫn đang được xử lý. Nếu nhà bán lẻ có bất kỳ thông tin bổ sung nào về tài khoản của họ, họ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.