Thực hiện các đơn đặt hàng theo lịch trình

Tính năng Đơn đặt hàng đã lên lịch cho phép các nhà bán lẻ lên lịch đặt hàng với bạn trước tối đa 6 tháng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tương lai và giúp bạn duy trì các đơn đặt hàng gia tăng.

Tôi có thể xem các đơn đặt hàng đã lên lịch của mình ở đâu?

Sau khi bạn bắt đầu nhận các đơn đặt hàng đã lên lịch, xác nhận email và quy trình thực hiện đơn đặt hàng của bạn sẽ phản ánh ngày giao hàng mà nhà bán lẻ đã chọn. Bạn có thể chấp nhận, chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng đã lên lịch giống như cách bạn làm với đơn hàng thông thường.

Tất cả các đơn đặt hàng đã lên lịch mới sẽ tồn tại trong phần "Đơn đặt hàng đã lên lịch" trong tab "Đơn đặt hàng hợp lý" của bạn . Ở đó bạn có thể thấy ngày giao hàng theo lịch trình mà nhà bán lẻ yêu cầu.

Khi ngày giao hàng đến gần, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc qua email để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội nào!

Tôi không thể thực hiện các đơn đặt hàng theo lịch trình

Bằng cách chấp nhận đơn đặt hàng theo lịch trình, bạn cam kết có sản phẩm trong kho vào thời điểm giao hàng theo lịch trình.

Nếu bạn không thể chấp nhận các đơn đặt hàng đã lên lịch, bạn có thể chọn không tham gia tính năng này bằng cách chọn tab “Thị trường” và cuộn đến phần “Cài đặt cửa hàng”. Ở đó, bạn có thể "tắt" tính năng đặt hàng theo lịch trình.

Có một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ bằng cách gửi thông tin đến email: lienhe@daisantiles.com