Tôi có cần số VAT không?

Bạn không bắt buộc phải có mã số thuế GTGT để mua hàng trên Daisantiles, tuy nhiên, các yêu cầu về thuế GTGT có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký VAT tại địa phương của bạn. Nếu bạn không bắt buộc phải có số VAT, bạn có thể chọn hộp kiểm “Tôi không có số VAT” khi thanh toán.

Nếu bạn cần thêm hoặc cập nhật số VAT của mình trong tương lai, bạn có thể thực hiện việc này trong tab “ Cài đặt tài khoản ” trên cổng thông tin nhà bán lẻ của mình.

Số VAT mà bạn nhập trên Daisantiles phải hợp lệ cho các giao dịch xuyên biên giới ở EU (đã được VIES xác thực). Bạn có thể kiểm tra xem số VAT của mình có được VIES xác thực hay không tại đây .

Để biết thêm thông tin về cách VAT áp dụng cho các đơn đặt hàng của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi bên dưới.

Tôi sẽ thanh toán VAT cho các đơn đặt hàng của mình ở Vương quốc Anh như thế nào?
Tôi sẽ thanh toán VAT cho các đơn đặt hàng của mình ở EU như thế nào?
Tôi sẽ thanh toán VAT cho các đơn đặt hàng của mình ở các quốc gia Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu như thế nào?

Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của cố vấn thuế về các tác động thuế đối với doanh nghiệp của bạn.