Tôi có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng của nhà bán lẻ không?

Cần thực hiện thay đổi đối với đơn đặt hàng bạn đã nhận được trên Daisantiles? Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng của mình bất kỳ lúc nào trước khi giao hàng bằng cách nhấp vào nút “Chỉnh sửa đơn hàng” trên trang thực hiện đơn hàng của bạn.

Sau đó, bạn sẽ có khả năng thực hiện các chỉnh sửa sau đối với đơn đặt hàng:

 • Thay đổi địa chỉ giao hàng và ngày giao hàng
 • Điều chỉnh số lượng mặt hàng
 • Thêm hoặc điều chỉnh khuyến mãi
 • Thêm và xóa các mục

Ở giai đoạn này nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng trường “ghi chú” để ghi lại mọi nhiệm vụ đang chờ xử lý cần thiết để hoàn thành đơn hàng.

Cách chỉnh sửa đơn hàng

Nếu bạn cần thay đổi đơn đặt hàng bạn đã nhận, hãy làm theo các bước bên dưới:

Chọn đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa từ trang Đơn hàng của bạn. Khi bạn đang ở trên trang thực hiện đơn hàng, hãy nhấp vào liên kết “Chỉnh sửa Đơn hàng” ở góc trên cùng bên phải.

Trên trang chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể thay đổi các phần sau của đơn hàng:

  Chi tiết vận chuyển:

  • Cập nhật địa chỉ giao hàng cho đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng bút bên cạnh phần “Gửi đến”.
  • Cập nhật ngày giao hàng cho đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng bút bên cạnh phần “Ngày giao hàng đã yêu cầu”.

   Mục chi tiết:

   • Cập nhật số lượng mặt hàng bằng cách thay đổi số đơn vị trong cột “Số lượng”.
   • Thêm sản phẩm khác vào đơn hàng bằng cách nhấp vào nút “Thêm sản phẩm” sau đó chọn sản phẩm bạn muốn thêm.
   • Xóa một mặt hàng khỏi đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh mặt hàng đó.
   • Thêm sản phẩm đặt hàng trước bằng cách nhấp vào nút "Thêm sản phẩm" ở cuối phần "Chi tiết mặt hàng". Trong thanh tìm kiếm, nhập tên của sản phẩm đặt hàng trước mà bạn muốn thêm, sau đó chọn sản phẩm. Xin lưu ý: Bạn không thể có danh sách không đặt hàng trước và danh sách đặt hàng trước theo cùng một thứ tự do ngày giao hàng khác nhau. Khi các chỉnh sửa của bạn hoàn tất, hãy nhấp vào "Cập nhật" để lưu và để lại ghi chú tùy chọn cho nhà bán lẻ.
   • Thêm hoặc xóa người kiểm tra bằng cách chọn hoặc bỏ chọn hộp “Bao gồm người kiểm tra” bên dưới mục tương ứng. Xin lưu ý: Điều này sẽ chỉ xuất hiện cho các sản phẩm đã bật trình thử nghiệm.

   Khuyến mãi:

   • Áp dụng khuyến mãi hoặc sửa đổi khuyến mãi đã được áp dụng cho đơn đặt hàng bằng cách chọn từ các khuyến mãi bạn đang chạy khi đặt hàng hoặc đặt khuyến mãi tùy chỉnh cụ thể cho đơn hàng này. Các chương trình khuyến mãi tùy chỉnh có thể bao gồm giảm giá ($ hoặc %) hoặc giao hàng miễn phí.
   • Xóa khuyến mãi khỏi đơn đặt hàng bằng cách chọn tùy chọn “Không có khuyến mãi”.

   Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấp vào “Cập nhật đơn hàng” ở góc dưới cùng bên phải. Bạn sẽ được yêu cầu để lại một ghi chú cho nhà bán lẻ. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên viết cho họ một thông báo ngắn gọn để tóm tắt các thay đổi và lý do tại sao chúng được thực hiện. Khách hàng của bạn sẽ thấy tin nhắn của bạn trong email thông báo mà họ nhận được và trong cổng thông tin Daisantiles của họ.

   Sau khi bạn gửi các chỉnh sửa, bạn sẽ quay lại trang thực hiện đơn hàng nơi bạn sẽ thấy chi tiết đơn hàng được cập nhật. Nhà bán lẻ sẽ nhận được thông báo qua email về các thay đổi và sẽ có thể xem chi tiết đơn hàng cập nhật trong cổng thông tin Daisantiles của họ.

   Tôi có thể hoàn tác chỉnh sửa không?

   Hiện tại không có cách nào để hoàn tác cụ thể một chỉnh sửa. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa lại đơn đặt hàng bằng cách sử dụng các bước ở trên để thay đổi các thay đổi bạn đã thực hiện trước đó.

   Cài đặt Bảo vệ Daisantiles hoặc Trạng thái hạn chế có thay đổi nếu tôi chỉnh sửa địa chỉ giao hàng không?

   Không, việc chỉnh sửa địa chỉ giao hàng của đơn đặt hàng sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt Bảo vệ công bằng hoặc Trạng thái hạn chế của nhà bán lẻ.