Tôi có thể giới thiệu các thương hiệu đến Daisantiles không?

Tất nhiên rồi! Nếu bạn biết bất kỳ thương hiệu nào mà bạn muốn mua sắm trên nền tảng của chúng tôi, bạn có thể giới thiệu họ thông qua chương trình giới thiệu của chúng tôi - nếu họ tham gia Daisantiles, bạn có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng giới thiệu.

Làm cách nào để gửi thư giới thiệu?

Để gửi giới thiệu thương hiệu, hãy truy cập trang Giới thiệu thương hiệu của bạn và nhập địa chỉ email hoặc trang web của thương hiệu. Sau khi bạn gửi lượt giới thiệu, thương hiệu sẽ nhận được email mời có liên kết giới thiệu của bạn.

Làm cách nào để theo dõi các lượt giới thiệu của tôi?

Sau khi lượt giới thiệu đầu tiên của bạn được gửi, bạn sẽ thấy một phần trên trang nơi bạn có thể theo dõi tất cả các lượt giới thiệu đang chờ xử lý của mình. Các thương hiệu được giới thiệu sẽ được sắp xếp thành các tab Được mờiThông tin cầnSắp hết hạnĐã tham gia và Danh sách chờ.

 • Được mời: Nếu thương hiệu bạn giới thiệu xuất hiện trong tab này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang chờ thương hiệu đó đăng ký bán trên Daisantiles.
 • Thông tin cần thiết: Bất kỳ lượt giới thiệu nào xuất hiện trong tab này đều chưa được mời tham gia Daisantiles vì chúng tôi đang thiếu một số thông tin. Bạn có thể cập nhật thông tin còn thiếu cho những thương hiệu này ngay từ trang này (ví dụ: thêm địa chỉ email hoặc trang web hợp lệ mới).
 • Sắp hết hạn: Khi giới thiệu một thương hiệu, tất cả các thương hiệu sẽ có 12 tháng để kích hoạt cửa hàng của họ trên Daisantiles trước khi lời mời giới thiệu của họ hết hạn. Mọi lượt giới thiệu hết hạn trong vòng 90 ngày tới sẽ xuất hiện dưới tab này. Nếu giới thiệu hết hạn, bạn luôn có thể giới thiệu lại họ.
 • Đã tham gia: Bất kỳ lượt giới thiệu nào tham gia Daisantiles và kích hoạt cửa hàng của họ sẽ xuất hiện trong tab này. Bạn có thể bắt đầu mua sắm với bất kỳ thương hiệu nào trong số này!
 • Nằm trong danh sách chờ: Các thương hiệu mà bạn giới thiệu không có trong các thị trường hoặc lãnh thổ cốt lõi của chúng tôi sẽ được thêm vào danh sách chờ của chúng tôi. Chúng tôi mong được xem xét các ứng dụng của họ khi chúng tôi phát triển.

Làm cách nào để chia sẻ liên kết giới thiệu của tôi?

Sau khi gửi lượt giới thiệu đầu tiên, bạn sẽ có thể xem liên kết giới thiệu tùy chỉnh cho tài khoản của mình. Với liên kết giới thiệu của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu chia sẻ nó với bất kỳ thương hiệu nào mà bạn muốn mời tham gia Daisantiles. Đây là cùng một liên kết được nhúng trong email giới thiệu mà chúng tôi gửi sau mỗi lần gửi.

Để đảm bảo bạn có thể kiếm được tín dụng cho các lượt giới thiệu thương hiệu của mình, vui lòng gửi tất cả các lượt giới thiệu qua cổng Daisantiles của bạn trước khi gửi liên kết giới thiệu đến các địa chỉ liên hệ của bạn. Chỉ giới thiệu truyền miệng không đủ điều kiện nhận tín dụng do Daisantiles tài trợ.

Điều gì xảy ra khi thương hiệu mà tôi giới thiệu tham gia Daisantiles?

Khi một thương hiệu mà bạn đã giới thiệu tham gia Daisantiles và kích hoạt cửa hàng của họ, bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái của họ trong tab Đã tham gia trên trang Giới thiệu của bạn.

Nếu họ sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để đăng ký , bạn sẽ đủ điều kiện nhận tín dụng do Daisantiles tài trợ làm phần thưởng - Đối với mỗi đơn hàng mà thương hiệu nhận và chấp nhận trong 30 ngày đầu tiên sau khi kích hoạt cửa hàng của họ, bạn có thể nhận được tín dụng Daisantiles trong tài khoản của bạn. Xin lưu ý, nếu bạn đặt hàng với thương hiệu mà bạn đã giới thiệu, tổng phụ của đơn đặt hàng phải bằng hoặc lớn hơn số tiền tín dụng để nhận được phần thưởng tín dụng.

Xem trang Giới thiệu Thương hiệu trong cổng thông tin Daisantiles của bạn để biết thêm chi tiết về số tín dụng bạn đủ điều kiện kiếm được!

Tôi có nhận được tín dụng cho mọi thương hiệu mà tôi giới thiệu không?

Tín dụng giới thiệu sẽ chỉ được trả cho người có liên kết giới thiệu được sử dụng. Nếu nhiều nhà bán lẻ hoặc thương hiệu giới thiệu một thương hiệu, thì thương hiệu đó có thể chọn liên kết giới thiệu để đăng ký. Tín dụng giới thiệu sẽ chỉ đủ điều kiện cho các thương hiệu chưa đăng ký tham gia Daisantiles.

Làm cách nào để sử dụng tín dụng từ người giới thiệu của tôi?

Khi bạn đã nhận được tín dụng Daisantiles của mình, số tiền tín dụng sẽ có sẵn để bạn sử dụng cho đơn đặt hàng tiếp theo của mình. Bạn có thể sử dụng tín dụng này với bất kỳ thương hiệu nào trên Daisantiles! Nếu bạn không sử dụng tất cả tín dụng bạn có trong một đơn hàng, số tiền còn lại sẽ được chuyển sang lần mua hàng tiếp theo của bạn.

Bạn có thể xem tổng tín dụng Daisantiles mà bạn đã kiếm được từ tất cả các lượt giới thiệu của mình bằng cách truy cập trang Thương hiệu được giới thiệu của bạn .

Các phương pháp hay nhất để giới thiệu thương hiệu đến Daisantiles là gì?

Ngoài việc tạo nội dung chất lượng, được cá nhân hóa, hãy xem xét đối tượng bạn đang tiếp cận và đảm bảo rằng thông tin liên lạc bạn đang gửi không phải là không mong muốn hoặc không chính đáng. Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích để làm theo:

 • Bạn chỉ nên gửi email giới thiệu cho đồng nghiệp kinh doanh, bạn bè hoặc người quen mà bạn đồng ý liên hệ. Xem lại thông tin liên hệ trước khi tải liên hệ lên Daisantiles và gửi email để đảm bảo họ đáp ứng tiêu chí này.
 • Đảm bảo rằng thông tin liên lạc bạn gửi có liên quan đến họ (họ là một thương hiệu, họ vẫn đang kinh doanh, bạn hiện có mối quan hệ kinh doanh với họ hoặc đã tương tác với họ trước đây, hoặc - trong trường hợp có mối quan hệ mới - bạn không có bất kỳ lý do nào để tin rằng họ sẽ không muốn nghe tin từ bạn).
 • So sánh danh sách bạn đang cung cấp cho Daisantiles với danh sách “hủy đăng ký” bên ngoài của riêng bạn (đảm bảo rằng những người liên hệ mà bạn đang liên hệ thông qua Daisantileschưa yêu cầu bạn không liên hệ với họ).
 • Xóa mọi dữ liệu không liên quan (hoặc địa chỉ email chưa đăng ký) khỏi danh sách trước khi tải nó lên cổng thông tin của bạn.

Tất cả các lượt giới thiệu của tôi có được chấp nhận không?

Chúng tôi hiện chấp nhận tất cả các giới thiệu thương hiệu mới trong các thị trường mà chúng tôi hoạt động và các danh mục cốt lõi của chúng tôi:

 • Sách & Trò chơi
 • Đồ ăn thức uống
 • giày dép
 • Nhà ở
 • Trang sức
 • Trẻ em & Em bé
 • Phụ Kiện Nam
 • Trang phục nam
 • Giấy & Mới lạ
 • Chăm sóc cá nhân
 • Vật nuôi
 • thể thao ngoài trời
 • Phụ Kiện Nữ
 • Trang phục của phụ nữ

Khi nào giới thiệu của tôi sẽ hết hạn?

Khi giới thiệu một thương hiệu, tất cả các thương hiệu sẽ có 12 tháng để kích hoạt cửa hàng của họ trên Faire trước khi lời mời giới thiệu của họ hết hạn. Bất kỳ giới thiệu nào hết hạn trong vòng 90 ngày tới sẽ xuất hiện dưới tab Sắp hết hạn trên trang Thương hiệu giới thiệu của bạn. Nếu giới thiệu hết hạn, bạn luôn có thể giới thiệu lại họ.