Câu hỏi thường gặp


Câu hỏi thường gặp

Tất cả hướng dẫn

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập cho phép bạn làm nổi bật các sản phẩm mới và sản phẩm bán chạy nhất, sắp xếp và bán hàng trên trang cửa hàng của bạn hoặc nhóm các sản phẩm của bạn theo thời gian giao hàng. * Hiển thị các sản phẩm cụ thể trên trang bộ sưu tập trang web.

Đọc thêm

Chi phí bán hàng trên Daisantiles là bao nhiêu?

Tham gia Daisantiles là miễn phí và chi phí của bạn cho mỗi đơn đặt hàng bao gồm hoa hồng và phí xử lý thanh toán. Bạn sẽ chỉ trả tiền hoa hồng khi chúng tôi kết nối bạn với một nhà bán lẻ mới thông qua thị trường của chúng tôi. Tôi phải trả bao nhiêu cho các đơn đặt hàng từ khách hàng Daisantiles của

Đọc thêm

Các nhà bán lẻ có thể giới thiệu các nhà sản xuất tham gia Daisantiles không?

Tất nhiên rồi! Các nhà bán lẻ có thể mời các nhà sản xuất đăng ký bằng cách gửi trực tiếp lời giới thiệu thương hiệu trong cổng thông tin Daisantiles của họ. Họ cũng có thể được thưởng bằng tín dụng mua sắm - Và tất cả đều do

Đọc thêm

Daisantiles có liệt kê tất cả các sản phẩm của tôi không?

Daisantiles cam kết sẽ liệt kê danh mục đầy đủ của các nhà sản xuất với điều kiện chúng là sản phẩm của bạn và không vi phạm Nguyên tắc sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép bạn liệt kê hoặc bán các sản phẩm bán buôn từ các thương hiệu khác trên trang thương hiệu Daisantiles. Để đảm bảo trang của

Đọc thêm

Daisantiles xử lý hàng trả lại như thế nào?

Daisantiles cung cấp lợi nhuận miễn phí cho đơn đặt hàng đầu tiên của nhà bán lẻ với một nhà sản xuất. Nếu một nhà bán lẻ đặt hàng quá nhiều hoặc dùng thử một sản phẩm không phù hợp với cửa hàng của họ, thì họ có thể trả lại những mặt hàng đó miễn phí, miễn là hàng trả lại được gửi trong thời hạn trả hàng

Đọc thêm

Làm thế nào để tôi nhận được đơn đặt hàng?

Mỗi khi một nhà bán lẻ đặt hàng sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Bạn sẽ có thể xem lại chi tiết đơn đặt hàng, chỉnh sửa tính khả dụng và chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng. Ở giai đoạn này nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng trường "ghi chú” để ghi lại bất kỳ

Đọc thêm

Nếu tôi muốn ngừng bán hàng trên Daisantiles thì sao?

Không có hình phạt nào cho việc đóng hoặc tạm dừng tài khoản của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại trải nghiệm cho các nhà sản xuất một môi trường tiềm năng để sinh ra lợi nhuận, vì vậy bạn sẽ muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Nếu bạn không thể chấp nhận đơn đặt hàng mới trong một khoảng thời gian, bạn

Đọc thêm

Nếu đơn đặt hàng của tôi bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì sao?

Nếu một nhà bán lẻ báo cáo rằng hàng hóa không đến hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Chúng tôi sẽ cung cấp ảnh chụp mọi hư hỏng để bạn có thể gửi khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của mình.

Đọc thêm

Showroom là gì?

Showroom là nơi tuyển chọn các sản phẩm may mặc và giày dép cao cấp của Daisantiles. Các nhà bán lẻ đang tìm kiếm phong cách cao cấp cho cửa hàng của họ có thể sử dụng Showroom để tìm các thương hiệu đã được nhóm biên tập của Daisantiles đánh giá về chất lượng vải, độ vừa vặn và cấu trúc.

Đọc thêm

Tôi có thể quyết định ai mua sản phẩm của mình không?

Tất nhiên! Bạn làm việc với ai là sự lựa chọn của bạn. Bạn luôn có tiếng nói cuối cùng trước khi thực hiện một đơn đặt hàng. Bạn cũng có thể chọn chỉ làm việc với các nhà bán lẻ có cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không hạn chế các cửa hàng truyền thống

Đọc thêm

Tôi có thể mời các thương hiệu khác tham gia Daisantiles không?

Tất nhiên rồi! Nếu bạn biết những nhà sản xuất (nhà cung cấp) khác mà bạn muốn mời tham gia Daisantiles cùng bạn thì chúng tôi rất muốn biết về họ! Làm thế nào để giới thiệu một thương hiệu * Tham khảo qua trang web: Bạn có thể nhập trang web của nhà sản xuất (nhà cung cấp) mà bạn giới thiệu

Đọc thêm

Vận chuyển hàng hóa bằng cách nào?

Bạn sẽ có thể chia sẻ thời gian giao hàng phù hợp của mình trong quá trình giới thiệu. Trang thương hiệu của bạn sẽ thông báo cho các nhà bán lẻ về thời gian giao hàng hành chính của bạn, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu bạn nhập ngày giao hàng dự kiến ​​sau khi đặt hàng.

Đọc thêm